Scriptura Pragensis

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze

  • texty v různých jazycích a nebo v zobrazeních, z kterých je patrné, o jaký verš se jedná
  • pouze viditelné z veřejně přístupných míst
  • pouze na území Prahy
  • fotografie jsou vlastní


Nový židovský hřbitov - vstupní brána a obřadní síň
Izraelská 1, Praha 3 (metro A Želivského)

Vstupní brána Nového židovského hřbitova
Gn 3,19: Prach jsi a v prach se obrátíš.
עפר אתה ואל עפר תשוב

Jižní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
Kaz 7,1: Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

Západní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
pohled z ulice Želivského
Žl 78,38: Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze.
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית

Severní štít obřadní síně Nového židovského hřbitova
pohled z ulice Želivského
Lv 16,30: V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů.
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
Nápis na východním štítu (Žl 91, 11) není z ulice Izraelské přes stromy vidět, a proto ho neuvádíme.


Vlevo Klausová synagoga, vpravo Nová obřadní síň
Ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (tram či bus Právnická fakulta)

Brána Starého židovského hřbitova.
Nahoře - Př10,2 nebo 11,4: Spravedlnost vysvobodí od smrti.
צדקה תציל ממות
Dole - Žl 78,38: Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze.
והוא רחום   יכפר עון   ולא ישחית

Gn 3,19: Prach jsi a v prach se obrátíš.
עפר אתה ואל עפר תשוב

Vlevo - Ez 36,25: Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni;
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם
Vpravo - Iz 57,2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou (cestou).
יבוא שלום ינוחו על משכבותם

Žl 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
זה-השער ליי צדיקים יבאו בו


Jubilejní synagoga - průčelí
Jeruzalémská 7, Praha 1 (tram Jindřišská nebo metro C Hlavní nádraží)
Žl 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
זה השער ליי צדיקים יבאו בו

Vchod do Jubilejní synagogy
Mal 2,10: Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh?
הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו


Smíchovská synagoga
nároží ulic Stroupežnického a Plzeňská, Praha 5 (tram i metro B Anděl)

Iz 57,19: Mír a zdar dalekému i blízkému. (ČEP: Pokoj, pokoj dalekým i blízkým.)

Zach 4,6: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví (Hospodin zástupů).
לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר