Scriptura Pragensis

aneb biblické verše, které lze potkat v Praze


Uvádím zde texty v různých jazycích a/nebo zobrazení, z kterých je patrné
  • o jaký verš Bible se jedná,
  • viditelné z veřejně přístupných míst
  • a konečně pouze na území Prahy.
  • Téma je rozděleno do tří bloků: Z židovského prostředí Hebrejská písma a z prostředí křesťanského Starý zákon a Nový zákon.
  • Fotografie jsou vlastní - kliknutím na foto zobrazíte větší obrázek.

Neuvádím zde

  •  kvůli jejich množství Kristovy kříže s nápisem INRI (Jan 19,19) kromě kříže na Karlově mostě, ale ten uvádím z jiného důvodu,
  • Immaculaty - tedy Panny Marie s 12 hvězdami kol hlavy, s Měsícem (srov. Zj 12,1) a šlapající po hadu či draku (srov. Gn 3,15 dle Vulgaty), protože se jedná spíše o zobrazení teologického výkladu než citace z Bible
  • a křížové cesty.

Pastýř, nad levým vchodem do kostela Srdce Páně na pražských Vinohradech.