sv. Jan Křtitel, Karlův most, Praha 1

Scriptura Pragensis

aneb biblické verše, které lze potkat v PrazeUvádím zde
texty v různých jazycích a/nebo zobrazení, z kterých je patrné
  • o jaký verš Bible se jedná,
  • viditelné z veřejně přístupných míst
  • a konečně pouze na území Prahy.
  • Fotografie jsou vlastní, není-li uvedeno jinak - kliknutím na foto zobrazíte větší obrázek. Např.:

PedF UK
Vladislavova 5, Praha 1 - Nové Město (MAPA)
foto mapy.cz

ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСИ И НА ЗЕМЛИ, ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ: ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ: ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, ЯКО НА НЕБЕСИ, И НА ЗЕМЛИ: ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ...
Mt 6,9-11: ⁹ Сице убо молитеся вы: Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое: ¹⁰ да приидет Царствие твое: да будет воля твоя, яко на небеси, и на земли: ¹¹ хлеб наш насущный даждь нам днесь: (zdroj) = 9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11 Náš denní chléb dej nám dnes.

Neuvádím zde

  •  kvůli jejich množství Kristovy kříže s nápisem INRI (Jan 19,19) kromě kříže na Karlově mostě, ale ten uvádím z jiného důvodu,
  • Immaculaty - tedy Panny Marie s 12 hvězdami kol hlavy, s Měsícem (srov. Zj 12,1) a šlapající po hadu či draku (srov. Gn 3,15 dle Vulgaty), protože se jedná spíše o zobrazení teologického výkladu než citace z Bible
  • křížové cesty
  • a židovské náhrobky s biblickými citáty viditelné z veřejného prostoru - do takových detailů jsem nešel.
  • U některých veršů, které se vyskytují hojně (např. Jan 11,25) uvádím jen něklolik příkladů, maximálně tři.