Jan

Jan 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
- bytost vpravo nahoře ("orel") nese nápis IN PRINCIP
Jan 1,1: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. = Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.


Jan 1,14

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)

- hlavní věž, nápis pod hodinami a modlitbou "STELLA CŒLI"
VeneretVr DoMVs Verbi Caro faCtI = Ať je uctíván příbytek Slova, které se stalo Tělem.
Jan 1,14: Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre plenum gratiae et veritatis. = A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


Jan 1,29 a 36

Sousoší sv. Jana Křtitele
Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)

Jan 1, 29 a 36: Hle beránek Boží. Viz též Mt 3,4/ Mk 1,6: Šat z velbloudí srsti.


Jan 4,24

Dům U Zlaté studně, U Zlaté studně 166/4, Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

DEUS EST SPIRITUS
Jan 4,24:
Deus est spiritus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare. = Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.


Jan 10,9

Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 (MAPA)

- portál hlavního vchodu kostela
EGO SVM OSTIVM
Jan 10,9: Ego sum ostium. Ego sum ostium. Per me si quis introierit, salvabitur: et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet. = Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.


Jan 19,5

Ecce homo, Strahovské nádvoří, Praha 1 - Strahov (MAPA)

ECCE HOMO (sochařské ztvárnění)
Jan 19,5:
Exivit ergo Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum: Et dicit eis: Ecce homo. = Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!"


Jan 20,19

Kostel sv. Jiří, Hloubětínská, Praha 9 - Hloubětín (MAPA)

POKOJ VÁM
Jan 20,19:
Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám."
Též Jan 20, 21 a 26