Odkazy

Několik biblických rukopisných perel "jako ve skutečnosti"

Izajášův svitek 1QIsa a další čtyři velké svitky z Kumránu (Chrámový svitek, Válečný svitek, Řád Jednoty a Výklad Habakuka) aneb digitalizace Kumránských svitků podporovaná Googlem na The Digital Dead Sea Scrolls.

A tady najdete zbylé svitky od Mrtvého moře (Kumrán, Masada ...) The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library.

Když zrovna nemáte po ruce knihu The Dead Sea scrolls Bible, můžete využít stránky Craig Davise Dead Sea Scrolls Bible Translations. Co vše máme ze Starého zákona doloženo ze svitků od Mrtvého moře (Kumrán, Masada, Nahal Hever ...) a případné varianty oproti tradičnímu masóretskému textu.

Kumrán - to nejsou jen svitky, o čemž vás snadno přesvědčí  stránky Network for the Study of Dispersed Qumran Cave Artefacts and Archival Sources (DQCAAS)

Aleppslý kodex - obsahuje většinu Starého zákona v hebrejštině, o něco starší než Leningradský kodex obsahující kompletní první kánon SZ. Má velmi dobrodružnou historii, stejně jako Sinajský kodex (א) - ano, ten, co ukradl v klášteře sv. Kateřiny na Sínaji Constantine Tischendorf, nejstarší úplný text Nového zákona a cenný svědek Septuaginty.

Kodex Bézův (D) se zajímavými variantami u Lukáše.

Za zmínku stojí i nejstarší svědkové Septuaginty, obrázky nejsou vždy kvalitní, ale jako souhrnný seznam je tato stránka unikátní!

Stránky poskytující všechny hebrejské rukopisy knihy Sírachovcovy The Book of Ben Sira (fotografie originálních rukopisů ve velkém rozlišení, přepis a překlad do angličtiny).

Novozákonní papyry (𝕻) - již více jak 130, průběžně doplňováno.

Papyrus Janova evangelia (𝕻66) - P.Bodmer2 z (cca) 3. století, fotografie barevné současné i černobílé z roku 1962.

Papyrus Janova evangelia (𝕻52) - jinak P.Rylands 457 - snad nejstarší zlomek (Jan 18,31-4 a 37-38) NZ z 2. století, na odkazu kniha kritického vydání z r. 1938; následuje další důležitý biblický papyrus P.Rylands 458 obsahující řecký text (LXX) Dt 23 - 28, z 2. stol. před Kr..

Chester Beatty's Digital Collections

Univerzita v Münsteru má stránky New Testament Virtual Manuscript Room, které pokrývají prakticky všechny známé novozákonní papyry.

Nestle-Aland Novum Testamentum Graece, nejnovější 28. vydání: NA28.

O digitalizaci VŠECH existujících řeckých ruklopisů NZ usiluje od roku 2002 Center for the Study of New Testament Manuscripts.

Další odkazy

BiblePlaces Blog - blog prof. Todda Bolena, který mapuje novinky i historii biblické archeologie z různých úhlů pohledu! Zajímavé fotografie!

BibleWalks.com - Systematicky uspořádaná fota ze Svaté země s biblickými citacemi.

The Bible and Interpretation - Dedicated to delivering the latest news, features, editorials, commentary, archaeological interpretation and excavations relevant to the study of the Bible for the public and biblical scholars.

 Biblical Archaeology Society (BAS) vydává dvouměsíčník Biblical Archaeology Review (BAR), všech více než 200 čísel plus další publikace jsou na webu - přístup je za roční předplatné, to lze platit i kartou.

Fundation on (dříve Institute for) Judaism and Christian Origins - stránky známého novozákoníka prof. Jamese Charlesworthe, který úzce spolupracoval s našim předním novozákoníkem prof. Petrem Pokorným - oba již úctihodní starci.

Israel Antiquities Authority - "Izraelský památkový úřad", státní dozor nad archeologickou činností v Izraeli; na stránkách oficiální tiskové zprávy o aktuálních objevech včetně fotografií.

Israel Ministry of Foreign Affairs - Early history/Archeology.

The National Treasures' collections

The Israel Museum Permanent Exhibitions Overview

Custodia Terra Sanctae - františkáni sloužící ve Svaté Zemi na většině významných biblických místech.

The Temple Mount Sifting Project
- oficiální blog; projekt se týká přesívání toho, co bylo na Chrámové hoře protiprávně vytěženo při různých rekonstrukcích a úpravách; oficiální vykopávky na Chrámové hoře z politických důvodů nikdy neprobíhaly.


List of artifacts significant to the Bible - Wikipedia

Museum of the Bible ve Washingtonu - kontroverzní instituce, která ale nemůže být nezmíněna.

České odkazy


Biblická archeologie pomáhá rekonstruovat dějiny biblického světa. O expedici Chirbet Qeiyafa v Izraeli s Filipem Čapkem - Velmi přínosné!

Rubrika Biblická archeologie - v rámci profilu Dominika Opatrného na sociálním webu Signály.cz.

Josef Hřebík: Archeologie a Starý zákon - stručné, věcné.

Aktuality přináší evangelikální web https://www.krestandnes.cz/, ale u něj doporučuji si informace ověřit na izraelských či jiných webech.