Boží jméno YHWH, Maltézské nám. 10, Praha 1

Genesis

Gn 3,6

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám., Praha 8 (MAPA)
- portál vlevo

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

Katedrála sv. Víta, Pražský hrad, Praha 1 (MAPA)
- vstup pod Velkou jižní věží - mozajka vlevo

"Adam a Eva"
Gn 3,6:
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.


Gn 3,19

Nový židovský hřbitov, Izraelská 1, Praha 3 (MAPA)
- vstupní brána

Nová obřadní síň
ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- vnější schodiště Nové obřadní síně

עפר אתה ואל עפר תשוב

Gn 3,19:

בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם עַד שׁוּבְךָ אֶל־הָאֲדָמָה כִּי מִמֶּנָּה לֻקָּחְתָּ כִּי־עָפָר אַתָּה וְאֶל־עָפָר תָּשׁוּב׃
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.


Gn 4,8

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

"Kain a Ábel"
Gn 4,8: I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.


Gn 19,8

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

"Lotovy dcery"
Gn 19,8: Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší.


Gn 22,12

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

"Abrahám a Izák"
Gn 22,12: A posel řekl: "Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna."


Gn 28,12

Kostel U Jákobova žebříku
U školské zahrady 1264/1, Praha 8 - Kobylisy (MAPA)
Brána nenávratna
Památník ticha, dříve nádraží Praha - Bubny (MAPA)

Gn 28,12: Měl (Jákob) sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.

Gn 33,1-4

Letohrádek královny Anny, Mariánské hradby 52/1, Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- reliéf setkání Ezaua s Jákobem nad vstupními dveřmi uprostřed delší strany letohrádku

Gn 33, 1 Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním čtyři sta mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň.
2 Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu.
3 Sám se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil.
4 Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali.


Gn 37,33

Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1 - Hradčany (MAPA)

Gn 37,23: Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě.


Gn 39,7-8

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1 - Hradčany (MAPA)

 "Josef a žena Potífarova"
Gn 39,7-8: Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: "Spi se mnou!" Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: "Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má."


Gn 41,14

Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1 - Hradčany (MAPA)

Gn 41,14: Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustili z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraónovi.