Izaiáš a další  proroci

Iz 1,27

Sataronová synagoga, Červená 101/4, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- poslední dva řádky textu:

ונגמר השנת ציון\ במשפט תפדה לפק

Iz 1,27:
צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה׃
(B21) Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní spravedlností.


Iz 6,3

Sousoší Kalvárie s hebrejským nápisem, Karlův most, Praha 1 (MAPA)

קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות

Iz 6,3:
וְקָרָא זֶה אֶל־זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְהוָה צְבָאוֹת מְלֹא כָל־הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ׃
Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

Na kartuších v terénu - text česky, latinsky a německy
TROGNÁSOBNĚ/ SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ,/ KE CTI/ KRYſTA UKŘJZOVANÉHO/ Z POKUTY/ PROTI/ SVATÉMU KŘJŽI/ ROUHAGICÍHO SE ŽIDA/ OD/ SLAWNÉHO KRÁLOVSKÉHO TRUBUNALU/ APPELLATIONUM/
ZALOŽENÉ/ LÉTA PÁNIE 1696/ DNE 14. ZÁŘÍ

Po straně - text česky, anglicky a hebrejsky

SOUSOŠÍ KALVÁRIE - WOLF E. BROHN 1628
DOPLNĚNÍ TÉTO SOCHY O HEBREJSKÝ NÁPIS A VYSVĚTLUJÍCÍ TEXTY Z ROKU 1698 JE DŮSLEDKEM NEKOREKTNÍHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PROTI ELIÁŠI BACKOFFENOVI NAŘČENÉMU ZE ZNEUCTĚNÍ SVATÉHO KŘÍŽE. PŘIDÁNÍM HEBREJSKÉHO NÁPISU SE SLOVY PROROKA IZAIÁŠE "SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE HOSPODIN ZÁSTUPŮ," KTERÁ MAJÍ V ŽIDOVSKÉ TRADICI VÝZNAM MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉHO VYZNÁNÍ VÍRY, TAK MĚLA BÝT POKOŘENA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8. 3. 2000

Kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově, U Trojice, Praha 5 - Smíchov (MAPA)
- nad vstupem do kostela pod věží

SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ, HOSPODIN PÁN BŮH ZÁSTUPŮ.

Iz 6,3: Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

Iz 29,18

Hrob ředitele ústavu, Olšanské hřbitovy V-21, Praha 3 (MAPA)
- nápis z levé strany

Uslyší v ten den hluší slova knihy./ Isai.XXIX.18./ Hluché učil slyšeti očima.

Iz 29,18: I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy.


Iz 40,8

Hrob Jana Karafiáta, Praha 10, Vinohradské hřbitovy (MAPA)

"SLOVO BOHA NAŠEHO/ ZŮSTÁVÁ NA VĚKY."/ IZ. 40, 8.

Iz 40,8:
(Kralický překlad) Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.
(ČEP) Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.


Iz 42,21

Bývalá židovská škola, Jáchymova 3, Praha 1 - Josefov (MAPA)

לתורה ולתפילה. יגדיל תורה ויאדיר

Pro Tóru a modlitbu. Tóru vyvýšenou a velebenou.
Druhá část nápisu odkazuje na verš

Iz 42,21:
יְהוָה חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר׃
Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon (doslova Tóru).


Iz 55,6

Sbor CČE Praha 6 - Střešovic, nám. Před bateriemi 950/22 (MAPA)

Iz 55,6:
(Kralický překlad)
Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.
(ČEP) Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.


Iz 57,2

Nová obřadní síň, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- vnější schodiště, nápis vpravo

יבוא שלום ינוחו על-משכבותם

Iz 57,2:
יָבוֹא שָׁלוֹם יָנוּחוּ עַל־מִשְׁכְּבוֹתָם הֹלֵךְ נְכֹחוֹ׃
(B21) Odcházejí v pokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli.


Iz 57,19

Smíchovská synagoga, nároží ulic Stroupežnického a Plzeňská, Praha 5 (MAPA)

MÍR A ZDAR DALEKÉMU I BLÍZKÉMU

Iz 57,19: Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej.


Jer 32,37

Zeď Starého židovského hřbitova - vnější strana, U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- poslední dva řádky textu

בשנת הנני מקבצם/ מכל הארצות לפק

Jer 32,37:
הִנְנִי מְקַבְּצָם מִכָּל־הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר הִדַּחְתִּים שָׁם בְּאַפִּי וּבַחֲמָתִי וּבְקֶצֶף גָּדוֹל וַהֲשִׁבֹתִים אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה וְהֹשַׁבְתִּים לָבֶטַח׃
"Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí.


Ez 36,25

Nová obřadní síň, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- vnější schodiště, nápis vlevo

וזרקתי עליכם מים טהורים

Ez 36,25:
וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל־גִּלּוּלֵיכֶם אֲטַהֵר אֶתְכֶם׃
Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.


Ez 37,12

Hrobka rodiny Jestřábovy, Olšanské hřbitovy VI-16, Praha 3 (MAPA)

TAKTO PRAVÍ PANOVNÍK HOSPODIN: AJ JÁ/ OTEVRU HROBY V ... VYVEDU VÁS Z/ HROBŮ VAŠICH"/
EZECH ... XVII·XII·

Ez 37,12:
(Kralická) Protož prorokuj a rci jim: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já otevru hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj, a uvedu vás do země Izraelské.
(ČEP) Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země.


Ez 37,26

Klausová synagoga, U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov
- východní štít (MAPA)
- poslední řádek textu vztahujícího se nejspíš k výstavbě či rekonstrukci synagogy

בשנת ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם

Ez 37,26:
וְכָרַתִּי לָהֶם בְּרִית שָׁלוֹם בְּרִית עוֹלָם יִהְיֶה אוֹתָם וּנְתַתִּים וְהִרְבֵּיתִי אוֹתָם
וְנָתַתִּי אֶת־מִקְדָּשִׁי בְּתוֹכָם לְעוֹלָם׃

Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi, dám jim ji a rozmnožím je
a v jejich středu zřídím svou svatyni navěky.


Dan 5,25

Hrobka rodiny Maškovy, Hřbitov Vyšehrad 14ark, Praha 2 (MAPA)

MANE·THECEL/ PHARES

Dan 5,25:
Haec est autem scriptura, quae digesta est: MANE, THECEL, PHARES.
Toto pak je písmo, které bylo napsáno: 'Mené, mené, tekel ú-parsín.'


Oz 9,9

Pamětní deska židovských transportů, Veletržní, Praha 7 - Holešovice (MAPA)

יזכור

Oz 9,9:
הֶעְמִיקוּ־שִׁחֵתוּ כִּימֵי הַגִּבְעָה יִזְכּוֹר עֲוֹנָם יִפְקוֹד חַטֹּאותָם׃
Zabředli hluboko, propadli zkáze jako za dnů Gibeje. Na jejich nepravost (Bůh) pamatuje, ztrestá je za jejich hříchy.

Jediný výskyt slova יזכור v Bibli.

Jon 2,11

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3 (MAPA)

Jon 2,11: I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.

Kromě toho Jon 4,6: Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost.


Zach 4,6

Smíchovská synagoga, nároží ulic Stroupežnického a Plzeňská, Praha 5 (MAPA)

לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה לפק

Zach 4,6:
וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֵלַי לֵאמֹר זֶה דְּבַר־יְהוָה אֶל־זְרֻבָּבֶל
לֵאמֹר לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם־בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת׃

Nato mi řekl: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi:
Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin
zástupů."


Mal 2,10

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 (MAPA)
- vchod do Jubilejní synagogy

NEMÁME-LI VŠICHNI JEDNOHO OTCE?
ZDAŽ NÁS NESTVOŘIL JEDEN BŮH?
הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו
HABEN WIR NICHT ALLE EINEN VATER?
HAT NICHT EIN GOTT UNS GESCHAFFEN?

Mal 2,10:

הֲלוֹא אָב אֶחָד לְכֻלָּנוּ הֲלוֹא אֵל אֶחָד בְּרָאָנוּ מַדּוּעַ נִבְגַּד אִישׁ בְּאָחִיו לְחַלֵּל בְּרִית אֲבֹתֵינוּ ׃

(ČEP) Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců?
(Unrevidierte Elberfelder 1905) Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen?