O projektu

"Speciální odvětví biblické archeologie (BA) se zrodilo roku 1871 ohromující zprávou mladého kurátora Britského muzea George Smitha, že se mu podařilo přečíst babylónskou tabulku, na níž našel příběh o potopě podobný biblickému, jenže o celé stovky, ba snad o tisíc let starší! Začal horečný průzkum biblických zemí. Každý nově nalezený předmět nebo tabulka vedla k tvrzením a protitvrzením, často i k velice odvážným dohadům ohledně pozadí biblických příběhů."

Ošem od té doby prodělala BA mohutný rozvoj a stala se řádnou vědeckou disciplínou.

BA ..."nedokazuje, zda má Bible pravdu či ne. Čas od času však poskytne překvapivý doklad zvyklostí a praktik, o nichž se Bible zmiňuje, ale které jsme do té doby neměli odjinud potvrzené. Archeologie může doložit přesnost starozákonních svatopisců jakožto pozorovatelů všedního života své doby." (citace z textu Josef Hřebík, Archeologie a starý zákon)

A nebo: "Archeologický výzkum se snaží najít stopy lidí obývajících zemi a z toho odvodit sociální, ekonomické, náboženské a politické systémy, v nichž žili. A ano, někdy je možné zahlédnout jejich historický vývoj. Smyslem Bible není popisovat životy národů a historii jejich království, ale ukázat, jak Bůh zasáhl do těchto životů a historie. Příběhy byly kdysi napsány, aby sdělovaly tuto ústřední myšlenku, ne aby byly "pravdivé". To neznamená, že v příbězích nejsou přítomny žádné historicky spolehlivé komponenty; to znamená, že archeologie a Bible přistupují ke starověké zemi a jejím lidem z úplně jiných úhlů. Někdy se sblíží, ale často ne."
(z článku Margreet Steiner, Archaeology, Biblical Research and Ancient Israel)

K BA lze nalézt na internetu i v tištěných publikacích nepřeberné množství cizojazyčných informací. Našim stránkám je blízké pojetí BA, které prezentuje Biblical Archaeology Review.
Tento časopis odbírám již mnoho let. V českém prostředí však postrádám aktuální, pro laiky srozumitelné a přitom vědecky podložené informace z BA . Proto jsem se rozhodl zřídit tyto stránky.

Fotografie na stránkách jsou z vlastních zdrojů za použití kompaktu Kodak P880 (2009), zrcadlovky Olympus E-420 (2012) a Canon EOS 77D (2020 a dál), pokud není uvedeno jinak.

A konečně: Olivová barva pozadí stránek a cihlová barva nadpisů podle mého názoru vhodně charakterizuje předmět zájmu těchto stránek.