Apokalypsa

Zj 5,9

Kostel svatého Remigia, Cukrovarská ul., Praha - Čakovice (MAPA)

Zj 5,9: A zpívali novou píseň (Beránkovi): "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras."


Zj 14,1

Bazilika Nanebevzetí P. Marie , Strahovské nádvoří, Praha 1 - Strahov (MAPA)

VIDI SUPRA MONTEM SION AGNUM
Zj 14,1: Et vidi: et ecce Agnus stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quattuor millia habentes nomen eius, et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis. = A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.