Mojžíš

Ex 20/Dt 5 DESATERO

Synagoga Smíchov
- jižní strana, pohled z ulice Stroupežnického (MAPA)

Synagoga Libeň, Zenklova 601/20, Praha 8 (MAPA)
- štít nad vstupem

 6. Nezabiješ לא תרצח
7. Nezcizoložíš לא תנאף
8. Nepokradeš לא תגנב
9. Nevydáš לא תענה
10. Nebudeš dychtit לא תחמד

1. Já (jsem) אנכי
2. Nebudeš mít לא יהיה
3. Nezneužiješ לא תשא
4. Pamatuj זכור (את)
5. Cti כבד (את)

Klausová synagoga, U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov
- nad východním štítem (MAPA)

Španělská synagoga, Vězeňská 141/1, Praha 1 - Josefov
- západní štít v ulici Dušní (MAPA)


Ex 34,29

Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (MAPA)

Ex 34,29: Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. ...

Mojžíš po pravé straně kopule drží v rukou desky Desatera s číselným označením přikázání podle katolického způsobu (I - III a IV - X), ale po "židovsku" má první desku vpravo a druhou vlevo.
Pokud Židé (a protestanté) používají při zobrazení Desatera římské číslice, člení jej I - V a VI - X. Je ovšem dobré připomenout, že číslování přikázání je v různých tradicích různé, jen počet 10 je shodný.

... Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

Mojžíš má naznačené ve vlasech náznak "rohů" - ohlas Vulgaty:
Cumque descenderet Moyses de monte Sinai, tenebat duas tabulas testimonii, et ignorabat quod cornuta esset (byla orožená) facies sua ex consortio sermonis Domini.

Dům Bible, Náhorní 1816/12, Praha 8 - Kobylisy (MAPA)
- zahrada


Lv 16,30

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3
- severníní štít obřadní síně, pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
Lv 16,30: V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.


Num 13,23

Dům U modrého hroznu, Husova 227/15, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Num 13,23: Přišli až k úvalu Eškólu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem,
dva ji museli nést na sochoru
, a několik granátových jablek a fíků.