Kaz 7,1 - Obřadní síň Starého židovského hřbitova

Další spisy

zde Job, Přísloví, Pláč, Kazatel a Ester

Job 19,25

Hrob rodiny Švandovy, Olšanské hřbitovy 1ob/1, Praha 3, (MAPA) (plánek)

Já vím, že vykupitel/ můj živ jest./ Job 19,25.

Job 19,25:
(Kralický překlad) Ačkoli já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den nejposlednější nad prachem se postaví.
(ČEP) Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.


Př 10,2 nebo 11,4

Starý židovský hřbitov - vstupní brána, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- horní text
צדקה תציל ממות

Př 10,2:
לֹא־יוֹעִילוּ אוֹצְרוֹת רֶשַׁע וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת׃
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
11,4:
לֹא־יוֹעִיל הוֹן בְּיוֹם עֶבְרָה וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת׃
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.


Př 10,7

Hrob Machačových a Linhartových, Olšanské hřbitovy 2ob/7, Praha 3 (MAPA)

PAMÁTKA SPRAVEDLIVÉHO/ POŽEHNANÁ PŘÍSL. 10.7.

Př 10,7:
(Kralický překlad)
Památka spravedlivého požehnaná, ale jméno bezbožných smrdí.
(ČEP) Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví.


Př 13,14 nebo 14,27 nebo 16,22

Sloup Nejsvětější Trojice, Malostranské nám., Praha 1 (MAPA)

FONS VITAE

Př 13,14:
Lex sapientis fons vitae, ut declinet a ruina mortis.
Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 14,27:
Timor Domini fons vitae, ut declinet a ruina mortis.
Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 16,22:
Fons vitae eruditio possidentis: doctrina stultorum fatuitas.
Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.

Také Žl 36,9


Př 31,10

Hrob Hany Rothové, Nový židovský hřbitov, Izraelská 1, Praha 3 (MAPA)

Ženu statečnou, kdo nalezne,/ je cennější nad perly./ (Přísl. 31:10, 11, 13)

אשת-חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה

Př 31,10:
אֵשֶׁת־חַיִל מִי יִמְצָא וְרָחֹק מִפְּנִינִים מִכְרָהּ׃
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.


Pláč 1,12

Sousoší Piety, Karlův most, Praha 1 (MAPA)

O vos omnes, qui tranſitis per viam,
attendite & videte,
si est dolor ſicut dolor meus.
ſ = dlouhé s

Pláč 1,12:
LAMED. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus: quoniam vindemiavit me ut locutus est Dominus in die irae furoris sui.
Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Popatřte a hleďte, je-li jaká bolest jako bolest moje, ta, která mi byla způsobena, jíž mě zarmoutil Hospodin v den svého planoucího hněvu.


Pláč 5,21

Bývalá synagoga Uhříněves, Přátelství 79/83, Praha - Uhříněves (MAPA)

VRAŤ NÁS, VĚČNÝ, K SOBĚ A MY SE VRÁTÍME,
OBNOV NAŠE DNY JAKO ZA STARODÁVNA
PLÁČ JERAMIAŠŮV, 5:21
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם
BRING US BACK TO YOU, ETERNAL ONE, AND WE SHALL RETURN, RENEW OUR DAYS AS OF OLD
LAMENTATIONS 5:21

Pláč 5,21 (ČEP):
הֲשִׁיבֵנוּ יְהוָה אֵלֶיךָ וְנָשׁוּב חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם׃
Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých.


Kaz 3,1

Prachnerova stéla, Malvazinecký hřbitov, Plzeňská, Praha 5 - Smíchov (MAPA)
Přenesena z Cibulky. Autor Václav Prachner 1822.

OMNIA/ TEMPUS/ HABENT

Kaz 3,1:
Omnia tempus habent, et suis spatiis transeunt universa sub caelo.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.


Kaz 7,1

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3 (MAPA)
- jižní štít

טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

Kaz 7,1:
טוֹב שֵׁם מִשֶּׁמֶן טוֹב וְיוֹם הַמָּוֶת מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ׃
Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.


Kaz 7,1-2

Nová obřadní síň, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- balkón směrem jižním - pohled z ulice před východem z hřbitova

טוב שם משמן טוב ויום המות מיום
הולדו טוב ללכת אל בית אבל מלכת
אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם

Kaz 7,1-2:
טוֹב שֵׁם מִשֶּׁמֶן טוֹב וְיוֹם הַמָּוֶת מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ׃
טוֹב לָלֶכֶת אֶל־בֵּית־אֵבֶל מִלֶּכֶת אֶל־בֵּית מִשְׁתֶּה בַּאֲשֶׁר הוּא סוֹף כָּל־הָאָדָם וְהַחַי יִתֵּן אֶל־לִבּוֹ׃

Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.
Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci.


Est 10,3

Hrob JUDr. Ludvíka Singera, Nový židovský hřbitov, Izraelská 1, Praha 3, odd. 232 (MAPA)
- východní strana pomníku

גדול ליהודים\ ורצוי לרוב\ אחיו דורש\ טוב לעמו

Est 10,3:

כִּי מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי מִשְׁנֶה לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ וְגָדוֹל לַיְּהוּדִים וְרָצוּי לְרֹב אֶחָיו דֹּרֵשׁ טוֹב לְעַמּוֹ
וְדֹבֵר שָׁלוֹם לְכָל־זַרְעוֹ׃

Neboť žid Mordokaj byl první po králi Achašveróšovi; byl veliký u židů a oblíbený u množství svých bratří, pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj veškerého svého potomstva.