Další spisy

zde Přísloví, Kazatel a Pláč

Př 10,2 nebo 11,4

Starý židovský hřbitov - vstupní brána, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)

- horní text
צדקה תציל ממות

Př 10,2:
לא-יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
11,4:
לא-יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.


Př 13,14 nebo 14,27 nebo 16,22

Sloup Nejsvětější Trojice, Malostranské nám., Praha 1 (MAPA)

FONS VITAE

Př 13,14:
Lex sapientis fons vitae, ut declinet a ruina mortis.
Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 14,27:
Timor Domini fons vitae, ut declinet a ruina mortis.
Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.
Př 16,22:
Fons vitae eruditio possidentis: doctrina stultorum fatuitas.
Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.

Také Žl 36,9


Kaz 7,1

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3 (MAPA)

- jižní štít
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

Kaz 7,1: Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.


Pláč 1,12

Sousoší Piety, Karlův most, Praha 1 (MAPA)

O vos omnes, qui tranſitis per viam,
attendite & videte,
si est dolor ſicut dolor meus.
ſ = dlouhé s, levý Alt +0383

Pláč 1,12:
LAMED. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus: quoniam vindemiavit me ut locutus est Dominus in die irae furoris sui.
Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Popatřte a hleďte, je-li jaká bolest jako bolest moje, ta, která mi byla způsobena, jíž mě zarmoutil Hospodin v den svého planoucího hněvu.


Pláč 5,21

Bývalá synagoga Uhříněves, Přátelství 79/83, Praha - Uhříněves (MAPA)

VRAŤ NÁS, VĚČNÝ, K SOBĚ A MY SE VRÁTÍME,
OBNOV NAŠE DNY JAKO ZA STARODÁVNA
PLÁČ JERAMIAŠŮV, 5:21
השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם
BRING US BACK TO YOU, ETERNAL ONE, AND WE SHALL RETURN, RENEW OUR DAYS AS OF OLD
LAMENTATIONS 5:21

Pláč 5,21 (ČEP): Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých.