Deuterokanonické

Tob 11,9 a 13

Bývalý Klárův ústav slepců, Klárov 131/3, Praha 1 (MAPA)

Reliéf vyobrazuje Tóbiáše, otce Tóbita, matku Sáru a anděla Rafaela.
Tob 11,9 (verze dle Vulgaty): Tedy předběhl psík, kterýž s nimi byl na cestě, nejprv domů, a jako posel předběh ocasem vrtě radoval se.
Tob 11,13 (verze dle Vulgaty): Tedy vzav Tobiáš žluč rybí, pomazal oči otce svého.


Jdt 13,9-10

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

Jdt 13,9-10: Nadto svalila jeho tělo z lůžka, sňala ze sloupů ochranný závěs a za malou chvíli vyšla ven. Holofernovu hlavu dala komorné, která ji hodila do svého vaku na jídlo. Pak vyšly obě dvě jako obvykle k modlitbě. Když však prošly táborem, obešly ono údolí, vystoupily na betúlskou horu a došly k branám města.