Chanukový svícen na nám. Jana Palacha - viz 1Mak 4,59

Deuterokanonické

Tob 11,9 a 13

Bývalý Klárův ústav slepců, Klárov 131/3, Praha 1 (MAPA)
- Reliéf vyobrazuje Tóbiáše, otce Tóbita, matku Sáru a anděla Rafaela.

Tob 11,9 (verze dle Vulgaty): Tedy předběhl psík, kterýž s nimi byl na cestě, nejprv domů, a jako posel předběh ocasem vrtě radoval se.
Tob 11,13 (verze dle Vulgaty): Tedy vzav Tobiáš žluč rybí, pomazal oči otce svého.


Jdt 13,9-10

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

Jdt 13,9-10: Nadto svalila jeho tělo z lůžka, sňala ze sloupů ochranný závěs a za malou chvíli vyšla ven. Holofernovu hlavu dala komorné, která ji hodila do svého vaku na jídlo. Pak vyšly obě dvě jako obvykle k modlitbě. Když však prošly táborem, obešly ono údolí, vystoupily na betúlskou horu a došly k branám města.


Mdr 5,15

Neoznačený hrob, olšanské hřbitovy, Praha 3 (MAPA)

SPRAVEDLIVÍ VĚČNĚ ŽÍTI BUDOU/ A U PÁNA JEST JEJICH ODPLATA./ MOUDROST 5.16.

Mdr 5,15 (5,16): Spravedliví však žijí navěky; jejich odměna je u Hospodina, Nejvyšší o ně pečuje.