Knihy

Zde jsou uvedeny knihy a další publikované materiály, které jsou podle mého názoru vhodné k čerpání informací o biblické archeologii a jsou přitom relativně dostupné. Knihy, které jsem neměl možnost alespoň prolistovat, zde neuvádím.

Abergg Jr, Martin, Flint, Peter, Ulrich, Eugene
The Dead Sea scrolls Bible - The Oldest Known Bible Translated for the First Time into English
San Francisco: HarperCollins, 1999.
ISBN 0-06-060064-0.
Anglický překlad Starého zákona čerpající výhradně ze zachovalých biblických spisů od Mrtvého moře a jejich zlomků (včetně deuterokanonických). Tato jedinečná publikace upozorňuje na rozdílná čtení ve srovnání s tradičním textem MT a LXX.

Alexanderovi, Pat a David (ed.)
Průvodce Biblí
Praha: Česká biblická společnost, 2004.
ISBN 80-85810-26-3.

Bardtke, Hans
Příběhy ze starověké Palestiny - tradice, archeologie, dějiny
Překlad Jindřich Slabý.
Praha: Vyšehrad, 1988.

Bič, Miloš
Ze světa Starého zákona I. a II.
Praha: Kalich, 1986 a 1989.

Bič, Miloš
Při řekách babylónských
Praha: Vyšehrad, 1990.
ISBN 80-7021-032-X.

Brož, Jaroslav et al. (ed.)
PENTATEUCH (Pět knih Mojžíšových)
Český katolický překlad
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
ISBN 80-7192-638-8.
V poznámkovém aparátu odkazy na kumránské svitky a další staré rukopisy.

Burton, William L.
Abba Isn't Daddy And Other Biblical Surprises
Notre Dame, IN: Ave Maria Press, 2019.
ISBN 978-1-59471-839-7.

Čapek, Filip
Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele
Praha: Vyšehrad, 2018.
ISBN 978-80-7601-082-6.

Dus, A. Jan et Pokorný, Petr (ed.)
Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I
Praha: Vyšehrad, 2001.
ISBN 80-7021-406-6.

Dušek, Jan
Les manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et la Samarie vers 450-332 av. J.-C.
Leiden: Brill, 2007.
ISBN 9789004161788.
Za tuto vědeckou práci (čeký překlad názvu Aramejské rukopisy z Vádí Dalíje a Samaří z doby 450-332 př. n.l.)
obdržel Dr. Jan Dušek (*1978) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně
(podle https://cbs.etf.cuni.cz/cz/osobni-stranky/jan-dusek.html).
Od téhož autora je dostupná studie "Odkrývání tajemství rukopisů od Mrtvého moře" in Segert a kol.
Rukopisy od Mrtvého moře - viz níže.

Ellinger, K. et Rudolph, W. (ed.)
Biblia Hebraica Stuttgartensa
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997 (5. vydání).
ISBN 978-3-438-05222-3.

Finkelstein, Israel a Silberman, Neil Asher
Objevování Bible - Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie
Praha: Vyšehrad, 2010.
ISBN 978-80-7429-044-2.
Je třeba mít na paměti, že autoři této knihy, stejně tak jako knihy následující jsou stoupenci tzv. biblického minimalismu.

Finkelstein, Israel a Silberman, Neil Asher
David a Šalomoun - Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie
Praha: Vyšehrad, 2010.
ISBN 978-80-7429-016-9.

Fitzmyer, Joseph, S.J.
A Guide to the Dead Sea Scrolls
and Related Literature
Cambridge: Wm. B.Eerdemans Publishing Co, 2008.
ISBN 978-0-8028-6241-9.

Fitzmyer, Joseph, S.J.
Responses to 101 Questions on the Dead Sea Scrolls
New York/Mahwah: Paulist Press, 1992.
ISBN 0-8091-3348-2.

Fitzmyer, Joseph, S.J.
The Dead Sea Scrolls
and Christian Origins
Cambridge: Wm. B.Eerdemans Publishing Co, 2000.
ISBN 978-0-8028-4650-1.

Flavius Iosephus
Válka židovská/I (Antická knihovna 60)
Praha: Svoboda, 1990.
ISBN 80-205-0118-5.

Flavius Iosephus
Válka židovská/II (Antická knihovna 64)
Praha: Svoboda, 1992.
ISBN 80-205-0210-6.

Flavius Josephus
O starobylosti Židů/Můj život (Antická knihovna 75)
Praha: Arista and Baset and Maitrea, 2006.
ISBN 80-86410-53-6 (Arista).

Flusser, David
Ježíš
Praha: OIKOYMENH, 2002.
ISBN 978-80-7298-041-3.
Židovský biblista zajímající se o synoptickou otázku evangelií, znalec rabínské literatury a svitků od Mrtvého moře (1917-2000). Vyrůstal v Příbrami a svá první studia absolvoval na UK v Praze!

Frolíková, Alena
Rané křesťanství očima pohanů (Svědectví řecky a latinsky píšících autorů 1. a 2. století)
Praha?: H&H, 1992.
ISBN 80-85467-22-4.

Charlesworth, James H. (ed)
Ježíš a svitky od Mrtvého moře
Překlad Jaroslav Voda.
Praha: Vyšehrad, 2000.
ISBN 80-7021-261-6.

Jepsen, Alfred
Královská tažení ve starém orientu - prameny k dějinám starověké Palestiny
Překlad Jiří Prosecký, Břetislav Vachala a Jan Heller.
Praha: Vyšehrad, 1987.

Kroll, Gerhard
Po stopách Ježíšových
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
ISBN 80-7192-711-2.
Tuto knihu jsem v ruce dosud neměl, ale podle ní byla do značné míry vedena moje pouť do Izraele v r. 2009.

Mc Carter Jr., P. Kyle
Ancient Inscriptions - Voices from the Biblical World (CD)
Biblical Archaeology Society, 2006.

Merell, Jan
Papyrologie a Nový zákon. Časopis katolického duchovenstva, ročník 1938, číslo 3.
Praha: Československá akciová tiskárna, 1938.
Text publikace on-line

Merrill, John and Shanks, Hershel
Anciden Isreael
From Abraham to the roman Destruction of the Temple, fourth edition
Washington, D.C.: Biblical Archaeology Society, 2021
ISBN 978-1-880317-27-3.

Nestle - Alland
Řecko český nový zákon
Slovník novozákonní řečtiny
Praha: Česká biblická společnost, 2011.
ISBN 978-80-87287-38-5.

Nongbri, Brent
God's Library
The Archaeology of the Earliest Christian Manuscripts
New Heaven and London: Yale University Press, 2018.
ISBN 978-0-300-21541-0.

Pokorný, Petr
Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků
Praha: Vyšehrad, 1986.

Rogerson, John
Svět Bible
Překlad Matouš Ibl a Ondřej Stehlík.
Praha: Knižní klub, 2006.
ISBN 80-7176-283-0.

Segert, Stanislav, Řehák, Robert, Bažantová, Šárka
Rukopisy od Mrtvého moře, hebrejsko-česky
Praha: OIKOYMENH, 2007.
ISBN 978-80-7298-108-3.

Shanks, Hershel
Jesus, Qumran and the Dead Sea Scrolls (DVD)
Biblical Archaeology Society, 1995.
ISBN 978-1-935335-06-1.

Stehlík, Ondřej
Ugaritské náboženské texty
Kanaaské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové
Praha: Vyšehrad, 2003.
ISBN 80-7021-587-9.

Svoboda, Ludvík, Varcl, Ladislav, Vidman, Ladislav (ed.)
Encyklopedie antiky
Praha: Academia, 1974.
Na svou dobu poměrně slušná kniha obsahující i základní informace k tématům biblické archeologie.

Trstenský, František
Kumrán a jeho svitky
Svit: Katolicke biblické dielo, 2009.
ISBN 978-80-89120-18-5.
Autor vyučuje na Katolické univerzitě v Ružomberoku, tento velmi šikovný úvod do kumránských svitků je plodem jeho studijního pobytu v Jerusalémě, kde navštěvoval mimo jiné přednášky prof. Émile Puech na École Biblique. 5.3.2009 přednášel na KTF UK v Praze.

VanderKam, James, Flint, Peter
The meaning of the Dead Sea scrolls: their signifikance for understanding the Bible, Judaism, Jesus and Christianity
Winnrer of the Biblical archaeology society Best book of the year award.
San Francisco: HarperCollins, 2002.
ISBN 0-06-068465-8.

Vlková, Gabriela Ivana, Plátová, Jana
Izaijáš, edice Septuaginta
Praha: Vyšehrad, 2018.
ISBN 978-80-7429-987-2.

Washburn, David L.
A Catalog of Biblical Passages in the Dead Sea Scrolls
Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002.
ISBN 1-58983-040-7.