Moje nejbližší fotka k Timě je z benzinové pumpy Yotvata s prodejem vynikající domácí zmrzliny. Pohled je směrem do Jordánska, tedy na východ (27. 2. 2012).
Přikládám video rozhovoru s archeologem Erez Ben-Yosefem z TAU, ve kterém představuje nové paradigma přístupu k biblickým příběhům Davida a Šalomouna. To jde třetí cestou oproti znesvářeným...

Známá formulace Kazatele תחת השמש - "pod sluncem" se vyskytuje v této biblické knize 29x a už nikde jinde v Bibli. Pro svou přednášku o obnovených vykopávkách na sluncem rozpálené Masadě u Mrtvého moře ji zvolil prof. Guy Steibel z TAU (IL) pro název přednášky pro Centrum biblických studií, která se konala 7. 3. 2023 na ETF UK.

Nachází se v nich celá řada zařízení, včetně výzkumných místností, archeologických zahrad, výstavních ploch a skladovacích jednotek pro izraelské národní poklady. V Národním kampusu budou umístěny asi dva miliony archeologických artefaktů, včetně více než 20 000 fragmentů svitků od Mrtvého moře. Areál bude také obsahovat nové konzervační laboratoře...

V Siduru najdeme na stranách 46 - 49 "Píseň moře" (Ex 14:30-15:19) - sudé stránky hebrejsky, liché česky. Zajímavé je, že hebrejský text vlastní písně (Ex 15:1-18 - český překlad "Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený" známe z velikonoční vigilie) je psán velmi podivně. Grafické uspořádání připomíná zdivo - dvě prázdná místa na jednom...

Možná ne všichni víte, že jsem před časem začal podporovat Temple Mount Sifting Project, tedy projekt prosívání zeminy, kterou před asi 10 lety dala vyvézt z Chrámové hory v Jeruzalémě po nelegálních stavebních pracích (bez schválení památkářů) muslimská správa Chrámové hory.

V roce 2021 byl její originál převezen do Česka a stal se hlavním exponátem výstavy o Lipnické bibli, pořádané od 27. června do 29. srpna na hradě Lipnici u příležitosti 600. výročí jejího vzniku. Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého z nedaleké Okrouhlice, který tuto výstavu zorganizoval, zároveň vydal odbornou publikaci věnovanou tomuto...

Jeruzalém

10.07.2021


A vposledním čísle mě zaujal na stranách 29 až 40 - jak jinak - článek biblisty a archeologa Filipa Čapka Dějiny Jeruzaléma a "Šalamounova" chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu.