Moje úvodní foto z roku 2022 zachycuje bílý stan uprostřed místa vykopávek, pod kterým probíhalo odkrývání "domu 100", o němž se píše v uvedeném článku. Pro porovnání uvádím níže převzaté foto téhož místa, tentokrát
z dronu.

Opět se potvrzuje, že v Izraeli platí: Kdekoliv kopneš do země, objevíš historii. Megiddo patří do širokého povědomí jako místo na rozhraní pohoří Karmel a úrodné nížiny Jizre'e, kde docházelo k četným bitvám ve starověku a kam je situována apokaliptická bitva dle knihy Zjevení (Zj 16,16: Harmagedon = snad "har Megiddo"= hora Megiddo). Tel Megiddo...

V článku Poutnická cesta v Jeruzalémě ze dne 13. 8. 2019 jsem zveřejnil tuto fotografii a v popisce uvedl, že se jedná o rybník Siloe (viz např. Jan 9). Tento názor jsem převzal před rokem 2009 z časopisu Biblical Archaeology Rev. Byl to i názor širší vědcké komunity. Dokonce při své prvé návštěvě v Jeruzalémě jsem se oddělil...

Moje nejbližší fotka k Timě je z benzinové pumpy Yotvata s prodejem vynikající domácí zmrzliny. Pohled je směrem do Jordánska, tedy na východ (27. 2. 2012).
Přikládám video rozhovoru s archeologem Erez Ben-Yosefem z TAU, ve kterém představuje nové paradigma přístupu k biblickým příběhům Davida a Šalomouna. To jde třetí cestou oproti znesvářeným...

Známá formulace Kazatele תחת השמש - "pod sluncem" se vyskytuje v této biblické knize 29x a už nikde jinde v Bibli. Prof. Guy Steibel z TAU (IL) ji zvolil pro název přednášky o obnovených vykopávkách na sluncem rozpálené Masadě u Mrtvého moře, a to pro Centrum biblických studií v Praze. Přednáška se konala 7. 3. 2023 na ETF UK.

Nachází se v nich celá řada zařízení, včetně výzkumných místností, archeologických zahrad, výstavních ploch a skladovacích jednotek pro izraelské národní poklady. V Národním kampusu budou umístěny asi dva miliony archeologických artefaktů, včetně více než 20 000 fragmentů svitků od Mrtvého moře. Areál bude také obsahovat nové konzervační laboratoře...

V Siduru najdeme na stranách 46 - 49 "Píseň moře" (Ex 14:30-15:19) - sudé stránky hebrejsky, liché česky. Zajímavé je, že hebrejský text vlastní písně (Ex 15:1-18 - český překlad "Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený" známe z velikonoční vigilie) je psán velmi podivně. Grafické uspořádání připomíná zdivo - dvě prázdná místa na jednom...