Žalmy

Žl 36,9

Sloup Nejsvětější Trojice, Malostranské nám., Praha 1 (MAPA)

FONS VITÆ
Žl 36,9 (36,10): Quoniam apud te est fons vitae: et in lumine tuo videbimus lumen. = U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

Též Př 13,14; 14,27; 16,22


Žl 78,38

Nový židovský hřbitov - obřadní síň, Izraelská 1, Praha 3
- západní štít obřadní síně, pohled z ulice Jana Želivského (MAPA)

Starý židovský hřbitov - vstupní brána, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- spodní text

והוא רחום יכפר עון ולא ישחית
Žl 78,38:
Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze, často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému rozhořčení.


Žl 91,11

Sousoší sv. Františka na Karlově mostě (MAPA)
Postaveno na paměť záchrany Františka Josefa I. před atentátem r. 1853.

- vlevo
STEINEN
ENGELN HAT ER BEFOHLEN DICH ZU BESCHÜTZEN AUF ALLEN DEINEN WEGEN PSALM 90.11.
- vpravo
ANJELÚM SVÝM PŘIKÁZAL O TOBĚ ABY TĚ OSTŘÍHALI NA VŠECH CESTÁCH TVÝCH ŽALM 90.11.

Žl 91,11
(dle Septuaginty 90,11): On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.


Žl 112,1

Kostel sv. Václava, Štefánikova, Praha 5 - Smíchov (MAPA)

BEATUS VIR QVI TIMET DOMINVM
Žl 112,1:
Haleluja. (Álef) Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, (Bét) jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!


Žl 118,20

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 - Nové Město (MAPA)

Klausová synagoga, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- nad vchodem do Klausové synagogy

זה השער ליי צדיקים יבאו בו
Žl 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.


Žl 119,1

Kostel sv. Václava, Štefánikova, Praha 5 - Smíchov (MAPA)

BEATI IMMACULATI IN VIA
Žl 119,1:
(Álef) Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.