Přední proroci

zde Soudců a 1. a 2. Samuelova

Sd 16,3

Dům U železných dveří, Michalská 436/19, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

Sd 16,3: Ale Samson ležel jen do půlnoci. O půlnoci vstal, vysadil křídla vrat městské brány s oběma veřejemi, vytrhl je i se závorou, vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory ležící směrem k Chebrónu.


Sd 16,19

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

"Samson a Dalíla"
Sd 16,19: Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila.


1 Sam 16,13

Dům U Samuela, Na Můstku 382/4, Praha 1 - Staré Město (MAPA)

1 Sam 16,13: Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.


1 Sam 25,29 TANCEVA

Na památku středověkého židovského hřbitova nároží Purkyňovy a Charvátovy ulice, Praha 1 (MAPA)
 .ת.נ.צ.ב.ה = tanceva = akrostich hebrejských slov 
והיתה נפש (אדני) צרורה בצרור החיים (את יהוה אלהיך)
1 Sam 25,29: Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život (mého pána) pojat do svazku živých (u Hospodina, tvého Boha). Ale život tvých nepřátel ať vloží do praku a odmrští.
Běžně se tanceva uvádí na židovských náhrobcích.


2 Sam 11,2

Dům Granovských, Týn 639/1, Praha 1 - Staré Město (MAPA)
Staroměstská renesanční obrázková Bible

"David a Bat-šeba"
2 Sam 11,2: Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu.