Marek

Mk 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)

- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
-- bytost vlevo dole ("lev") nese nápis INITIUM
Mk 1,1: Initium Evangelii Iesu Christi, Filii Dei. = Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.


Mk 1,9

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- balustrádové zábradlí, andílci s kartušemi

Mk 1,9: V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.


Mk 6,27

Sousoší sv. Jana Křtitele
Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)

- reliéf na podstavci
Mk 6,27:
Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal Jana v žaláři.
(sr. Mt 14,10: A dal Jana v žaláři stít.)


Mk 10,16

ZŠ Curieových, nám. Curieových 886/2, Praha 1  - Staré Město (MAPA)

- nároží nám. Curieových a ulice Dušní
Mk 10,16: (Ježíš) Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.