Marek

Mk 1,1

Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady (MAPA)
- rozetové okno - západní průčelí, alegorické zobrazení čtyř evangelií dle Zj 3,7: První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu.
- bytost vlevo dole ("lev") nese nápis

INITI-UM EV.

Mk 1,1:

Initium Evangelii Iesu Christi, Filii Dei.
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.


Mk 1,9

Pražská Loreta, Loretánské nám., Praha 1 - Hradčany (MAPA)
- balustrádové zábradlí, andílci s kartušemi

Mk 1,9: V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.


Mk 5,41

Hrobka rodin Lanna a Schebek, Olšanské hřbitovy V-24, Praha 3 (MAPA)

Hrob rodiny Štěpánovy, Olšanské hřbitovy VII, Praha 3 (MAPA)

Mk 5,41: Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: 'Děvče, pravím ti, vstaň!'


Mk 6,27

Sousoší sv. Jana Křtitele
Maltézské nám., Praha 1 - Malá Strana (MAPA)
- reliéf na podstavci

Mk 6,27: Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal Jana v žaláři.

Srovnej Mt 14,10: A dal Jana v žaláři stít.


Mk 7,34-35

Hrob ředitele ústavu, Olšanské hřbitovy V-21, Praha 3 (MAPA)
- nápis z pravé strany

Effeta!. und das Band seiner Zunge/ wurde gelöst. Mar.VII.34.35.

Mk 7, 34-35:
(Unrevidierte Elberfelder 1905) und, gen Himmel blickend, seufzte er und spricht zu ihm: Ephata! das ist: Werde aufgetan!
Und alsbald wurden seine Ohren aufgetan, und das Band seiner Zunge wurde gelöst, und er redete recht.
(ČEP) vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha," což znamená 'otevři se!'
I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.


Mk 10,16

ZŠ Curieových, nám. Curieových 886/2, Praha 1  - Staré Město
- nároží nám. Curieových a ulice Dušní (MAPA)

Mk 10,16: (Ježíš) Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.


Mk 16,1 a 5

Neoznačená hrobka, Olšanské hřbitovy V-21, Praha 3 (MAPA)

Mk 16,1: Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
Mk 16,5: Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.