Legio - vykopávky na úpatí Tel Megiddo

29.02.2024
Opět se potvrzuje, že v Izraeli platí: Kdekoliv kopneš do země, objevíš historii. Megiddo patří do širokého povědomí jako místo na rozhraní pohoří Karmel a úrodné nížiny Jizre'e, kde docházelo k četným bitvám ve starověku a kam je situována apokaliptická bitva dle knihy Zjevení (Zj 16,16: Harmagedon = snad "har Megiddo"= hora Megiddo). Tel Megiddo zkoumají archeologové jistě více jak jedo století a zdaleka nejsou se svou prací u konce. Ale dnes upozorníme na místo nacházející se od Telu jen pár set metrů, v polích podél silnice číslo 66.

V článku More of Megiddo's Roman Legionary Camp Reveale - Salvage excavations uncover more of Legio na stránkách Biblical Archaeology Society autor Nathan Steinmeyer upozorňuje na nové objevy římského vojenského tábora z let 120 až 300 po Kr. V rámci záchranného archeologického průzkumu byly odkryty dvě hlavní silnice tábora, mince, zbraně, sklo a spousta střešních tašek s vyraženou římskou číslicí VI odpovídající VI. římské legii. Další podobný tábor patřící X. legii se nacházel v Jeruzalémě. Ale pozůstatky po něm jsou mnohem skromnější. Moje druhá fotografie pořízená z jedoucího autobusu 26. 10. 2022 zachycuje místo vykopávek.