Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. (Mt 2,1-3 ČEP)

Jedena z možností vánočního dárku mezi křesťany, ač určena spíše těm, co jsou vně křesťanského společenství. Doprovází ji kladné přijetí (mimo jiné i na Radiu Proglas!), ale i vážné teologické výhrady. Já jsem si ji půjčil v rámci rodiny a za odpoledne přečetl - a moc se mi líbila. Možná k volným iterpretacím Bible musí člověk dozrát ... Vzpomínám,...

V dnešní předvánoční den připomenu pěkný, i když nějaký rok starý fotoblog z Betléma. Upozorňuji především na foto pahorku Herodium, jedné z mohutných staveb Heroda Velikého (mezi další patří Césarea Přímořská nebo Masada a samozřejmě již neexistující jeruzalémský chrám), jejíž součástí byl s největší pravděpodobností i Herodův hrob,...

V již zmiňovaném článku Hledači bible v National Geographic Česko je kromě textu i bohatý fotografický materiál, včetněně několika jedno i dvoustránkových fotografií. Mě ale osobně nejvíc zaujala fotka Steva Greena, podnikatele a hlavního investora stavby Museum of the Bible i jeho sbírek. Na téže dvoustraně je zvírazněn citát...

ADVENT

08.12.2018

Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že jedním z nejzásadnějších adventních textů je začátek 40. kapitoly proroka Izajáše, především pak 3. verš:

Dnes se lehce dotkneme Pilátova nápisu z Césareje Přímořské. Kámen na obrázku je kopie vystavená na místě nálezu, originál je uložen v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.

Ten, kdo se jen trochu zajímá o kumránské svitky, ví, že 11 kumránských jeskyní v polovině 20. století vydalo své literární poklady, které někteří nazývají největším archeologickým objevem všech dob. Biblické texty Starého zákona, komentáře k biblickým knihám, mimokanonické texty, dokumenty popisující život komunity esénů.

Již několik let probíhají vykopávky synagogální mozaiky v galilejské obci Hukok západně od Galilejského jezera. Archeologické práce vede Jodi Magness z University of North Carolina at Chapel Hill. Synagóga pochází z 5. století, z doby, kdy ve Svaté zemi vládli křesťané a ukazuje, že v daném místě byla prosperující židovská obec. Postupně rozkrývaná...

... v katastrofickém roce 70 po Kr., kdy byl Jeruzalém obležen, lidé v něm hynuli hladem a zběsilí povstalečtí obránci města znemožňovali všem útěk ze smrtonosné pasti, v níž byli uzavřeni - právě v této nejkritičtější chvíli došlo k sérii tří jakoby skoro zázraků. Týkaly se jednoho mezi Židy nadmíru váženého rabína. Jmenoval se Jochannan ben...