Jedena z možností vánočního dárku mezi křesťany, ač určena spíše těm, co jsou vně křesťanského společenství. Doprovází ji kladné přijetí (mimo jiné i na Radiu Proglas!), ale i vážné teologické výhrady. Já jsem si ji půjčil v rámci rodiny a za odpoledne přečetl - a moc se mi líbila. Možná k volným iterpretacím Bible musí člověk dozrát ... Vzpomínám,...

V dnešní předvánoční den připomenu pěkný, i když nějaký rok starý fotoblog z Betléma. Upozorňuji především na foto pahorku Herodium, jedné z mohutných staveb Heroda Velikého (mezi další patří Césarea Přímořská nebo Masada a samozřejmě již neexistující jeruzalémský chrám), jejíž součástí byl s největší pravděpodobností i Herodův hrob,...

V již zmiňovaném článku Hledači bible v National Geographic Česko je kromě textu i bohatý fotografický materiál, včetněně několika jedno i dvoustránkových fotografií. Mě ale osobně nejvíc zaujala fotka Steva Greena, podnikatele a hlavního investora stavby Museum of the Bible i jeho sbírek. Na téže dvoustraně je zvírazněn citát...

ADVENT

08.12.2018

Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že jedním z nejzásadnějších adventních textů je začátek 40. kapitoly proroka Izajáše, především pak 3. verš:

Dnes se lehce dotkneme Pilátova nápisu z Césareje Přímořské. Kámen na obrázku je kopie vystavená na místě nálezu, originál je uložen v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.

Ten, kdo se jen trochu zajímá o kumránské svitky, ví, že 11 kumránských jeskyní v polovině 20. století vydalo své literární poklady, které někteří nazývají největším archeologickým objevem všech dob. Biblické texty Starého zákona, komentáře k biblickým knihám, mimokanonické texty, dokumenty popisující život komunity esénů.

Již několik let probíhají vykopávky synagogální mozaiky v galilejské obci Hukok západně od Galilejského jezera. Archeologické práce vede Jodi Magness z University of North Carolina at Chapel Hill. Synagóga pochází z 5. století, z doby, kdy ve Svaté zemi vládli křesťané a ukazuje, že v daném místě byla prosperující židovská obec. Postupně rozkrývaná...

... v katastrofickém roce 70 po Kr., kdy byl Jeruzalém obležen, lidé v něm hynuli hladem a zběsilí povstalečtí obránci města znemožňovali všem útěk ze smrtonosné pasti, v níž byli uzavřeni - právě v této nejkritičtější chvíli došlo k sérii tří jakoby skoro zázraků. Týkaly se jednoho mezi Židy nadmíru váženého rabína. Jmenoval se Jochannan ben...

V neděli 6. prosince na sv. Mikuláše před 16. hodinou jsme s Mílou vstoupili do pražské Jerusalémské synagogy "Hospodinovou branou, skrze ni vcházejí spravedliví" (viz hebrejský text žalmu 118,20 na fotu), abychom se zúčastnili požehnání a zapálení první chanukové svíce a programu s tím spojeného. Všimněte si zapadajícím sluncem ozářených špiček...

29. srpna, na svátek Stětí sv. Jana Křtitele, si už od dětství připomínám výročí Slovenského národního povstání. Jak léta plynula, můj pohled na Povstání se stával plastičtějším oproti tomu, jaký byl v dobách mé školní docházky. Mnoho mi dalo osobní svědectví pana Václava Vaško, které jsem měl možnost vyslechnout ...