Ukazuje Timna k neviditelnému království Davida a Šalomouna?

21.07.2023
Moje nejbližší fotka k Timě je z benzinové pumpy Yotvata s prodejem vynikající domácí zmrzliny. Pohled je směrem do Jordánska, tedy na východ (27. 2. 2012).
Přikládám video rozhovoru s archeologem Erez Ben-Yosefem z TAU, ve kterém představuje nové paradigma přístupu k biblickým příběhům Davida a Šalomouna. To jde třetí cestou oproti znesvářeným minimalistům a maximalistům v oblasti datace doby královské v Izraeli a Judsku. Ben-Yosef vychází z vykopávek v Timně v Negevské poušti. Jde o místo těžby a zpracování měděné rudy, které bylo v inkriminované době (10. stol. př. Kr.) spravovano politickým útvarem, jenž Ben-Yosef nazývá kočovným královstvím.
Byla starověká izraelská sjednocená monarchie polokočovným královstvím, které je dnes pro moderní archeologii z velké části neviditelné? Někteří archeologové si to myslí. Aby lépe porozuměl této teorii, navštívil asistent editora BAR Nathan Steinmeyer vykopávky Timna v jižním Izraeli, aby si promluvil s vedoucím týmu archeologů Erezem Ben-Yosefem o nedávných studiích jeho týmu o království Davida a Šalamouna.