Jak žili v Jeruzalémě boháči v době prvního chrámu?

14.04.2024
Givati Parking Lot je dlouhodobě místem významných vykopávek v Jeruzalémě. V jarním čísle BAR stojí za pozornost článek autorů Yuval Gadot a Yiftah Shalev "Lifestyles of Jerusalem's Rich and Famous", který představuje ve volně přístupném textu Biblical "Chamber" Identified in Jerusalem? - A lavish reception hall sheds light on Jerusalem's ruling class Marek Dospěl.

Moje úvodní foto z roku 2022 zachycuje bílý stan uprostřed místa vykopávek, pod kterým probíhalo odkrývání "domu 100", o němž se píše v uvedeném článku. Pro porovnání uvádím níže převzaté foto téhož místa, tentokrát
z dronu.