Možná ne všichni víte, že jsem před časem začal podporovat Temple Mount Sifting Project, tedy projekt prosívání zeminy, kterou před asi 10 lety dala vyvézt z Chrámové hory v Jeruzalémě po nelegálních stavebních pracích (bez schválení památkářů) muslimská správa Chrámové hory.

V roce 2021 byl její originál převezen do Česka a stal se hlavním exponátem výstavy o Lipnické bibli, pořádané od 27. června do 29. srpna na hradě Lipnici u příležitosti 600. výročí jejího vzniku. Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého z nedaleké Okrouhlice, který tuto výstavu zorganizoval, zároveň vydal odbornou publikaci věnovanou tomuto...

Jeruzalém

10.07.2021


A vposledním čísle mě zaujal na stranách 29 až 40 - jak jinak - článek biblisty a archeologa Filipa Čapka Dějiny Jeruzaléma a "Šalamounova" chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu.

Konečně!

20.03.2021

Nové zlomky svitků od Mrtvého moře jsou tu!

Význam archeologického nálezu není dán jen samotným nálezem. Ten může být i "tuctový". Záleží též na místě, kde byl objeven. A tak je to i v našem případě.

Snaha historicky a astronomicky vysvětlit Mt 2,2 ("Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.") by jistě vydala na celé knihovny.

Úvodní fotografie je moje nejbližší foto k Wadi Daliya (necelých 10km vzdušnou čarou),
v blízkosti silnice číslo 60 severně od Jericha. Tolik pro navození atmosféry...