Další česká stopa v MOB

14.08.2021
Lipnická bible je latinský biblický rukopis z první poloviny 15. století, jehož část byla dokončena v květnu 1421, pravděpodobně na hradě Lipnici nad Sázavou. V současnosti je součástí sbírek Museum of the Bible v americkém Washingtonu pod ID: MS.000486 .

V roce 2021 byl její originál převezen do Česka a stal se hlavním exponátem výstavy o Lipnické bibli, pořádané od 27. června do 29. srpna na hradě Lipnici u příležitosti 600. výročí jejího vzniku. Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého z nedaleké Okrouhlice, který tuto výstavu zorganizoval, zároveň vydal odbornou publikaci věnovanou tomuto rukopisu a okolnostem jeho vzniku. Pracoval na ni kolektiv autorů převážně z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Od 1. do 15. září 2021 bude Lipnická bible vystavena spolu s jinými dobovými biblickými rukopisy ze sbírek Národní knihovny v Zrcadlové kapli pražského Klementina. (Odtud pochází mé foto.)

Potud text převzatý převážně z Wikipedie. Muzeum Bible ve Washingtonu má na svědomí tolik faulů, že bude trvat leta, než se z nich vyhrabe - pokud vůbec (kradené artefakty, padělané svitky od Mrtvého moře).  Ale protože nic na světě není černobílé, může informace o Lipnické Bibli na vzdory všemu černému kolem českého "Biblo-fila" potěšit.