Mikve v Getsemane

31.12.2020

Význam archeologického nálezu není dán jen samotným nálezem. Ten může být i "tuctový". Záleží též na místě, kde byl objeven. A tak je to i v našem případě.

Rituální lázně z období druhého Chrámu byly objeveny v Izraeli na mnoha místech. Sám jsem zde uvedl foto mikve z Kumránu. I u nás jsou mikve, i když mnohem mladší:

V článku Ancient ritual bath may mark first New Testament-era find at Jesus' Gethsemane se popisuje nález mikve v Getsemane na úbočí Olivové hory, první hmotný doklad z Ježíšovy doby
v tomto místě - i když s Ježíšovým příběhem nemá nejspíš nic společného, jen že třeba kolem ní mohl projít. Rituální lázeň byla objevena při stavě propojovacího tunelu mezi kostelem Všech národů a údolím potoka Kidron. Na převzatém fotu tyopické schodiště do rituální lázně.

Archaeologist Amit Re’em next to the ritual bath at Gethsemane on Jerusalem’s Mount of Olives. (Yaniv Berman/ Israel Antiquities Authority)
Archaeologist Amit Re’em next to the ritual bath at Gethsemane on Jerusalem’s Mount of Olives. (Yaniv Berman/ Israel Antiquities Authority)

A proč mikve právě zde? Protože židovské rituální předpisy té doby požadovaly po práci v olivovém háji či na vinici rituální očistu.