Konečně!

20.03.2021

Nové zlomky svitků od Mrtvého moře jsou tu!

Times of Israel ve svém článku z 16. 3. 2021 od osvědčené autorky Amanda Borschel-Dan slavnostě oznamuje: Bible scroll fragments among dazzling artifacts found in Dead Sea Cave of Horror.

V rámci preventivního systematického průzkumu jeskyň v Judské poušti, který má zabránit rabování těchto potenciálně archeologicky významných míst, objevili pracovníci Israel Antiquities Authority  v Jeskyni hrůzy v údolí Naḥal Ḥever mezi Ein Gedi a Masadou fgragmenty biblických textů - poprvé po dlouhých desetiletích.

První zprávy hovoří o tom, že se podařilo dešifrovat zlomky z řeckého překladu Malých proroků, konkrétně Zach 8,16-17 a Nah 1,5-6. Jedná se nejspíše o části téhož svitku Malých proroků, který v této jeskyni objevil Yochanan Aharoni v roce 1953 (jiné zdroje uvádějí 1960). Jeho označení je 8Ḥev1 nebo také 8ḤevXII gr a obsahuje řecký překlad (Septuaginta) částií Jonáše, Micheáše, Nahuma, Habakuka, Sofoniáše a Zachariáše. Nově objevený text Zach 8,16-17 nese pro dnešek velmi aktuální poselství:

Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud.
Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův.

V původním nálezu Yochanana Aharonho jsou ze Zachariáše zlomky 2. a 3. kapitoly a pak od Zach 8,19 dál až po Zach 9,5. Nový nález Zach 8,16-17 tedy doplňuje jedno z prázdných míst.

Z fotek, které jsou na internetu, jsem vybral jednu z New York Times, kde pracovnice IAA ukazuje na drobný zlomek biblického textu, který ve spodním řádku má část Tetragramu JHVH v paleohebrejském písmu. I to je typické pro celý svitek 8ḤevXII gr.

Sebastian Scheiner/Associated Press
Sebastian Scheiner/Associated Press

Z českých médií doporučuji článek Nález dávných svitků obestírá tajemství. Pohled na bibli změnilo jedno hození kamenem od Martina Nováka, který na Aktualne.cz hovoří s PhDr. Milanem Žoncou, Ph.D. z FF UK.