Felixova mince a Křišťálová noc

10.11.2021

Možná ne všichni víte, že jsem před časem začal podporovat Temple Mount Sifting Project, tedy projekt prosívání zeminy, kterou před asi 10 lety dala vyvézt z Chrámové hory v Jeruzalémě po nelegálních stavebních pracích (bez schválení památkářů) muslimská správa Chrámové hory.

Přispěl jsem mimo jiné na akci "Adoptuj minci", tedy na identifikaci, ošetření a katalogizaci mincí, které byly objeveny při prosívání zeminy z Chrámové hory. Časem se možná dozvím, na kterou minci jsem konkrétně přispěl. 😊

Před pár dny jsem se dozvěděl z info mailu o jednom konkrétním nálezu mince z Chrámové hory, která již prošla odborným zpracování:

Mince ražená v Jeruzalémě roku 54 n. l. Antoniem Felixem, římským prokurátorem Judeje, za vlády císaře Claudia. Na lícní straně je nápis "Titus Claudius Caesar Germanicus" a dvě zkřížené palmové ratolesti. Na rubu: "Iulia Agrippina" (jméno manželky) a legenda obklopená věncem.

O Felixovi máme informace ve Skutcích 23-24 v souvislosti se zatčením a vězněním Pavla (Sk 21-22).

K tomu dvě drobné souvislosti:

  1. Pavel byl zatčen v Chrámě (Sk 21, 27n), tedy tam, kde byl Felixem vydaný peníz ležel zhruba 2000 let
  2. Felix dle Sk 24,26 čekal od Pavla úplatek - tedy peníze 😊

Mně osobně potěší, když si na biblické příběhy mohu takto "sáhnout". Malá mince nalezená na rumišti může hezky dokreslit Bibli.

Norimberk a Mariánské Lázně jako příklady míst, kdy byly vypáleny synagogy 9. - 10. 11. 1938 při Křišťálové noci.

Přísloví 24:12 Řekneš-li: "My jsme to nevěděli," což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Ten, který chrání tvůj život, to neví? On odplatí člověku podle jeho činů. (Norimberk)

Žalm 118:17 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. (Mariánské Lázně)