ONLINE: Samařské rukopisy z Vádí Dalíje

09.12.2020

Úvodní fotografie je moje nejbližší foto k Wadi Daliya (necelých 10km vzdušnou čarou),
v blízkosti silnice číslo 60 severně od Jericha. Tolik pro navození atmosféry...

Rád bych tentokrát upozornil na akci Židovského muzea v Praze, a sice on line přednášku doc. Jana Duška z ETF UK  Samařské rukopisy z Vádí Dalíje v úterý 15. prosince 2020
v 18:00. Způsob přihlašování je na odkazu výše. Na přednášku se upřímně těším.

Jan Dušek napsal knihu Les manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et la Samarie vers 450-332 av. J.-C., Leiden: Brill, 2007. ISBN 9789004161788.
Za tuto vědeckou práci Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně.
Od téhož autora je dostupná studie "Odkrývání tajemství rukopisů od Mrtvého moře" in Segert a kol. Rukopisy od Mrtvého moře, Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-108-3. Studie je na stranách 225 - 279.

P.S.: Přednášku jsem shlédl celou a byla velice zajímavá. Samařské rukopisy např. potvrzují historičnost Nehemiášova soka Sanbalata (výskyt tohoto jména v knize Nehemiáš je 10x).