Jeruzalém

10.07.2021
Do schránky mi přišlo nové číslo Salve (4/20) s tématem Jaruzalém. Pro ty, kdo neznají, Revue Salve vychází od roku 1991 a nabízí všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře rozsáhlé sondy do živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Koncepčně propracovaná monotematická čísla představují zvolenou problematiku vždy z více - někdy i protichůdných - úhlů pohledu. Vydává Krysal OP, čili dominikáni. V současnosti je jedno číslo za 100 Kč.


A vposledním čísle mě zaujal na stranách 29 až 40 - jak jinak - článek biblisty a archeologa Filipa Čapka Dějiny Jeruzaléma a "Šalamounova" chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu.

Uvedu alespoň ze závěrečných myšlenek: "Rozhovor biblických textů s výsledky archeologického výzkumu je nezbytný, protože nabízí klíč ke komplexnímu porozumění dějinám a jejich přetváření ve Starém zákoně. Co má čtenář těchto starověkých textů před sebou, je impozantní transformace vzpomínek na minulé s jasným dopadem na přítomnost a budoucnost."

Jen připomínám, že doc. Čapka jsme zmiňovali v příspěvcích Česká biblická archeologie a Česká biblická archeologie 2.

Sebastian Scheiner/Associated Press
Sebastian Scheiner/Associated Press

A přidám ještě jednu žhavou aktualitu z Jeruzaléma - článek Opulent 2,000-year-old 'city hall' unearthed near Western Wall in Jerusalem paní Amandy Borschel-Dan v Times of Israel. Jeruzalémská "radnice" z prvního století našeho letopočtu odhalená v podzemí v blízkosti Zdi nářků bude jistě dalším velkým lákadlem pro turisty a poutníky