Betlémská hvězda? 

25.12.2020

Snaha historicky a astronomicky vysvětlit Mt 2,2 ("Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.") by jistě vydala na celé knihovny.

K Vánocům jsem dostal podnětnou knihu Williama L. Burtona, OFM Abba isn't Daddy and Other Biblical Surpricses / What Catholics Really Need to Know about Scripture Study. Tam v kapitole 11. Where Did Jesus Come From? autor rozebírá dva narativy Ježíšova dětství (Mt 1-2 a Lk 1-2) a
v podkapitolce The Theology of the Infancy Narrative píše: Jak u Matouše, tak u Lukáše Ježíšovo narození v Betlémě pomáhá čtenářům porozumět a pochopit, že Ježíš byl Mesiáš... Ježíšovo narození v Betlémě je (v evangeliích) z teologických důvodů, nikoliv z historických důvodů.