"Řada lidí, kteří mají nějaké náboženské zázemí, vychází z biblických textů a z představy nějakého kontinuálního monoteistického kultu a chrámu v Jeruzalémě. Teď ale zjišťujeme, že centralizace neproběhla tak důkladně a že ten kult nebyl tak monoteistický, jak se předpokládalo," přibližuje Čapek na iRozhlas.cz.

V současné době, kdy je svět tak prochází těžkou krizí způsobenou pandemií nemoci COVID-19, požádal papež František všechny křesťany bez rozdílu vyznání, aby se připojili ke společné modlitbě Otče náš ve středu 25. března v pravé poledne.

Petr Pokorný (21. dubna 1933 Brno - 18. ledna 2020) byl český evangelický teolog, filozof, biblista-novozákoník, historik, vysokoškolský pedagog, v letech 1996-1999 děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, spoluzakladatel a v letech 1998-2010 ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK v Praze.

Rozhodl jsem se přispět na Temple Mount Shifting Project, nezyskový projekt, který se věnuje přesívání ohromného množství zeminy z jeruzalémské Chrámové hory. Na 9000t zeminy pochází z nelegální stavební činnosti na Chrámové hoře a obsahuje velké množství drobných artefaktů od doby Prvního chrámu po současnost. Líbí se mi zapojení dobrovolníků z...

Už od roku 2012 mají studenti Evangelické teologické fakulty UK příležitost srovnávat poznatky z oblasti studia Starého zákona s jeho konkrétním dějinným pozadím. Díky iniciativě doc. Filipa Čapka, Th.D. mohou jezdit na archeologické naleziště Tel Azeka v Izraeli, kde se podílejí na odkrývání pozůstatků starověkého města.

Dopis ze sbírky Basilejských papyrů popisuje každodenní rodinné záležitosti a přesto je svým způsobem ojedinělý: poskytuje cenný vhled do světa prvních křesťanů v Římské říši, který není zaznamenán v žádném jiném historickém prameni. Dopis byl datován do roku 230 a je tedy starší než všechny dříve známé křesťanské dokumentární důkazy z římského...