Falešné rydlo písařů 

28.02.2019

The Lying Pen of Scribes se jmenují stránky, které se věnují především padělkům kumránských svitků. Název stránek se inspiroval Jeremiášem 8,8:

Jak můžete říkat: 'Jsme moudří, my máme Hospodinův zákon'? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů. (ČEP)

Tématu jsme se dotkli už v článku Moje tři NEJ biblické archeologie v roce 2018. Nyní vyšel
na stránkách prestižní organizace The American Schools of Oriental Research (ASOR) článek The Post-2002 Fragments and the Scholars Who Turned Them Into Dead Sea Scrolls.

Spoluautorem je Årstein Justnes, profesor biblických studií na University of Agder v Norsku, člověk, který má zásluhu na tom, že se v odborné komunitě postupně mění paradigma přístupu k nezámým (převážně biblickým) zlomkům od Mrtvého moře.

Nejsmutnější na celé věci je to, že se na šíření podvrhů přinejmenším nepřímo podíleli svými odbornými posudky největší kapacity přes "Dead Sea Scrolls" jako Emanuel Tov nebo James Charlesworth.

Touha silně věřících evangelikálů, pro které peníze nejsou problém, po "biblických artefaktech - důkazech" vedla po roce 2002 k výrobě a následné nabídce převážně biblických "zlomků svitků od Mrtvého moře" (těch skutečných biblických textů od Mrtvého moře nalezených v období 1947-1956 bylo cca 25% ze všech nalezených textů, u těch "nových" po roce 2002 tvořily biblické úryvky cca 85%! - jaká náhoda). Až za stovky milionů dolarů byly doplněny sbírky Muzea Bible ve Washingtonu, Martina Schøyena či některých evangelikálních seminářů.

Jako perličku uvádím obrázek podvrhu Nehemiáše 2,15, který ukazuje, jak novodobý opisovač z Biblia Hebraica z roku 1937(!) přepsal kromě hebrejských písmen i řecké alfa(!), které odkazuje k poznámce v aparátu (viz článek Dead Sea Scrolls scam: Dozens of recently sold fragments are fakes, experts warn).


Sdílená grafika timesofisrael.com - příklad zjevného podvrhu zlomku biblického svitku