Perské období - černá díra v archeologii?

06.07.2020

Rád bych upozornil na článek 2,500-year-old seals may show Jews rebuilding Jerusalem after 1st Temple exile od editorky archeologických textů The Times of Israel Amandy Borschel-Dan, který upozorňuje na nové nálezy pečetidla a pečeti v jeruzalémském Davidově Městě z doby  po návratu z babylónského zajetí (po roce 536 př.n.l. - tak zvané perské období), kdy se začala znovuvytvářet vládní administrativa.

Jinak se toho v biblické archeologii v současnosti moc neděje - viz článek Another victim of the coronavirus in Israel: archaeological excavations v Jerusalem Post.

Pečeť a pečetidlo z perského období
Pečeť a pečetidlo z perského období