Nové Dead Sea Scrolls?

16.05.2020

Velmi mě zaujal článek od Joe Staffordové z University of Manchester Dead Sea Scroll fragments thought to be blank reveal text na webu PHYS ORG. Už jenom proto, že v předchozích měsících dominovaly články o odhalení padělků DSS. Zlomky, o kterých píše autor, mají zcela jinou historii.

V 50. letech darovala jordánská vláda expertovi přes kůži na univerzitě v Leedsu Ronaldu Reedovi "neposané" zlomky svitků od Mrtvého moře. Tehdy se zdlálo, že nejsou celkem k ničemu.

V roce 1997 byla tato sbírka zlomků darována umiverzitě v Manchestru a octla se v známé Knihovně John Rylands, ve které se nachází i nejstarší dosud známý text Nového zákona papyrus P52. Když těchto 51 zlomků (některé byly rozřezány prof. Reedem při jeho zkoumání vlastností kůže) studovala po letech profesorka Taylorová, zdálo se jí, že by některé z nich mohly obsahovat písmena. Použila proto metodu multispektrálního zobrazení a skutečně -
4 z těchto zlomků obsahovaly hebrejský nebo aramejský text. Nejrozsáhlejší obsahuje na 4 řádcích 15-16 (ne vždy úplných) písmen, a to včetně slova SABAT (viz obrázek).

Foto: University of Manchester
Foto: University of Manchester

K tématu Český rozhlas Plus v pořadu Odpolední Plus ve čtvrtek 21. 5. 2020
od času 17:50:17 do času 17:54:17. Obsahově téměř bez připomínek. :-)