Pražský evangeliář online

27.10.2020

Stránky Center for the Study of New Testament Manuscripts, které jsem již dříve umístil do odkazů, mě přivedly k prezentaci novozákonního rukopisu  GA 1689, který je uložen
v Knihovně AV ČR pod signaturou 1 TG 3. Na uvedeném odkaze lze nalézt kompletní obrazovou prezentaci 197 listů tohoto dvousloupcového evangeliáře ze 13. století. CSNTM je převzalo ze stránek Manuscriptorium.

Zajímavé je, jak je tento kodex uveden ve svazku Řecko-českého Nového zákona, který vyšel v České biblické společnosti v roce 2011 (a  který obsahuje NA 27  a ČEP). Na straně 1450 (APPENDIX I - CODICES GRAECI ET LATINI), 9. řádek se píše:

ms. nr.  1689 | saec. 1200? | bibliotheca Sofia? | cont. e

takže správně je uvedeno, že se jedná o evangeliář (e), doba vzniku je stanovena přibližně na rok 1200 (Manuscriptorium uvádí dataci 1232) a konečně chybně je uvedena knihovna v Sofia s otazníkem (správně Praha, Knihovna AV ČR).