Zemřel biblista Petr Pokorný

18.01.2020
Externí foto Wikipedie
Externí foto Wikipedie

Z Wikipedie vybírám:

Petr Pokorný (21. dubna 1933 Brno - 18. ledna 2020) byl český evangelický teolog, filozof, biblista-novozákoník, historik, vysokoškolský pedagog, v letech 1996-1999 děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, spoluzakladatel a v letech 1998-2010 ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK v Praze.

Ve svém díle se zaměřil především na dějiny synoptické tradice a na deuteropavlovské listy, dále na raně křesťanskou teologii v jejím později hlavním proudu i v křesťanské heterodoxii (počátky gnóze, koptské spisy z Nag Hammádí), v poslední době na bádání o Ježíšovi (spoluzakladatel Princeton - Prague - Biennale for Jesus Research /od r. 2005/), 1961-1985 pracoval v týmu pro Český ekumenický překlad Bible.

Co oslovilo mě:

Literární a teologický úvod do Nového zákona, překlad Tomášova evangelia - viz Neznámá evangelia, jeho spolupráce Jamesem Charlesworthem, která mu dodala světovosti, zapojení do ekumeny, nezapomenu na jeho přednášku na KTF UK o posledních slovech Bible (závěr Zjevení).

Kéž ho ve svém království přijme živý Ježíš (TomEv)!


Sdílené foto - Amazon