Izaiáš je stále v kurzu

24.01.2019

V Novém zákoně se nachází jméno proroka Izaiáše 19x, což např. oproti Pilátovi (56x) není mnoho. Ale zásadní vliv knihy Izaiáš na formování křesťanství je neoddiskutovatelný. Připomeňme alespoň Ježíšovo čtení 61. kapitoly Izaiáše s následným minikázáním z pera evangelisty Lukáše (Lk 4,16-21).

Kniha nakladatelství Vyšehrad (již pohlceného velkým nakladatelským domem Albatros) od Gabriely Ivany Vlkové (dominikánky, matematičky a biblistky z teologické fakulty Univerzity Palackého Olomouc) a její kolegyně Jany Plátové Izaiáš - komentovaný překlad řecké septuagintní verze je proto skutečnou lahůdkou. Ježíš četl v nazaretské synagóze hebrejský text Izaiáše (text v té době neustálený, možná obdobný tomu, který nese známý plně dochovalý svitek 1QIza z Kumránu). Evangelista však a ostatní novozákonní autoři citují Izaiáše (a Starý zákon) spíše ze Septuaginty, nejstaršího překladu Hebrejské bible do řečtiny z cca 2. stol. př. Kr. Je proto velmi obohacující, když autorky kladou vedle sebe překlad ze Septuaginty (LXX - rekonstruovaný dle majuskulních kodexů ze 4. až 8. stol. po Kr.) a překlad z masoretského textu (MT - jak jsme již uvedli - dle Leningradského kodexu z 10. stol. po Kr.) a každou kapitolu Izaiáše završují souhrnem ohlasů na tuto knihu v Novém zákoně.

Izaiáš je stále v kurzu. Proto nepřekvapí, jak velké pozornosti se těšil údajný nález části pečeti
s nápisem s možnou interpretací "patřící Izaiášovi proroku". Nález je z jeruzalémského Ofelu a jak oznámila známá archeoložka Eliat Mazar, pouhých 10m od místa nálezu jiné pečetě nesoucí jméno krále Ezechiáše (Chizkiáše), v jehož době Izaiáš podle Starého zákona působil. Jak ale ukazuje článek Kristiny Romey "Has the 'Signature' of Biblical Prophet Isaiah Been Discovered?" v National Geographic 2018/2, přiřazení pečeti slavnému proroku brání nejeden otazník.