Pontius Pilatus

06.12.2018

Dnes se lehce dotkneme Pilátova nápisu z Césareje Přímořské. Kámen na obrázku je kopie vystavená na místě nálezu, originál je uložen v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.

Pilátovo jméno je v Novém zákoně zmíněno 56x. To je mnohem více, než je zmínek jmen jiných významných novozákonních postav, jako jsou Jan Křtitel nebo Ježíšova matka Maria. O Pilátovi se píše především v evangeliích v souvislosti s jeho podílem na justiční vraždě - ukřižování Ježíše (Matouš 27., Marek 15., Lukáš 23. a Jan 18. a 19. kapitola) - a pak ještě dvakrát (Lk 3,1 - historické souvislosti Ježíšova příběhu a Lk 13,1 - letmá zmínka o Pilátově krutosti). Pilát je ale zmíněn i třikrát ve Skutcích (3,13; 4,27; 13,28) a konečně v 1Tim 6,13, vždy se jedná o poukaz na Ježíšovo umučení. Třikrát je jmenován jako Pontius Pilát (Lk 3,1; Sk 4,27 a 1Tim 6,13).

To, že Pilát sídlil v Césareji Přímořské, se dovídáme nikoliv z Bible, ale u Josefa Flávia v jeho Válce židovské (II, 171-174) v popisu sporu Židů s Pilátem o odstranění císařovch obrazů z Jeruzaléma.

Pilátův nápis byl objeven v roce 1961 italskými archeology, kteří prováděli vykopávky v objektu divadla v Césareji. Kámen s latinským nápisem byl druhotně použit jako schod v tomto divadle. Z poškozeného textu je patrné jméno [PON]TIUS PILATUS, jeho funkce [PRAEF]ECTUSIVDA[EA]E (tedy ne prokurátor, jak uvádí Tacitus!) a jméno císaře Tiberia (viz Bardtke a Ancient Inscriptions - Voices from the Biblical World (CD) v KNIHÁCH). A tak se tento tyran dostal nejen z Bible do Kréda, ale i do vědecké historie.

A proč nezmiňuji "Pilátův prsten", o kterém v poslední době psala média?  Protože to s ním nebude tak žhavé - že by patřil Pilátovi je málo pravděpodobné.