Vzestup a pád biblického minimalismu?

07.05.2011

Poslední číslo Biblical Archaeology Review se vrací ke kontroverznímu tématu "pravdivosti historických údajů" ve Starém zákoně (SZ) v článku "Zrození a smrt biblického minimalismu" (Garfinkel, Yosef, "The Birth & Death of Biblical Minimalism." Biblical Archaeology Review, May/Jun 2011, 46-53, 78. ). Článek připomíná, že původní koncept moderního biblického minimalismu z 80. let 20. století - že totiž "historické texty" SZ byly umně vymyšleny v době helénské - obdržel vážnou ránu v první polovině 90. let nálezem stély z Tel Dan (viz též Méšova stéla v Českém rozhlase). Fragment aramejské stély pocházející z 9. století před Kristem se zmiňuje o bytdvd - tedy velmi pravděpodobně o "Domě Davidově". Dům Davidův byl znám několik století před tím, než byl dle minimalistů vymyšlen. Navíc novější průzkum Méšovy stély otevřely možnost, že i tento přibližně stejně starý dokument zmiňuje bytdvd.

Po období zjevného minimalismu nastoupila doba tak zvané "Low Chronology", která posunula tradiční dataci začátku železné doby II v Palestině o cca 100 let později. Tvrdí tak např., že vykopávky, původně datované do doby Šalomouna (jako např. brána v Megidu - viz foto), vznikly ve skutečnosti později v době Omríovské dinastie vládnoucí v severním Izraelském království. Stoupencem této datace je např. ambiciózní archeolog Israel Finkenstein, známý u nás knihami Objevování Bible - Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie a David a Šalomoun - Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie - viz KNIHY.

Pak ovšem přišel rok 2008 a nález ostraky z 10. století před Kristem v Khirbet Qeiyafa, na hranici předpokládaného Judského kálovství a filištínských městských států. Ačkoliv počáteční nadšení bylo poněkud schlazeno, jisté je to, že v 10. století existovala v Judsku psaná kultura, a tedy nejspíš i stát.

Ovšem i kdyby měl autor článku pravdu, mnoho otázek zbývá vysvětlit (jako třeba: Bylo Davidovo město sídlem krále Davida? - viz foto). A mě se líbí, že Biblical Archaeology Review v tomto dobrodružném hledání pravdy dává prostor "minimalistům" i "maximalistům":-).