Tři králové v Jeruzalémě

05.01.2019

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:  "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. (Mt 2,1-3 ČEP)

Zítra máme slavnost Zjevení Páně (Tří králů) a tak dnešnímu dni můžeme přiřadit příchod mágů k Herodovi. Ať už se jedná o historickou událost nebo o teologický záměr autora či redaktora prvního evangelia, poslední věta biblické citace by měla s ohledem na to, co o Herodovi víme
z Bible i z dalších pramenů spíše znít: Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a celý Jeruzalém se tvářil, že je též znepokojen, aby nikdo neupadl do podezření kolaborace s novým Králem.

I já jsem doputoval podobně jako Tři králové do Jeruzaléma, bylo to ale autobusem na sv. Martina 11. 11. 2009 a mám na to i certifikát - prohlédnout si jej můžete celý po kliknutí na obrázek nahoře. A místo setkání s Herodem jsem navštívil zbytky základny Jeruzalémského chrámu, který Herodes nechal přestavět, i když asi úplně nedostavěl ...

Biblická archeologie k Třem králům nemá žádné doklady, ale doklad úcty k nim máme
v podobě schrány s jejich údajnými ostatky v katedrále sv. Petra v Kolíně nad Rýnem.
Přikládám vlastní foto.