Západní chrámovou zeď Herodes nedostavěl

26.11.2011

Tisková zpráva Izraelského památkového úřadu ze dne 23.11.2011 uvádí, že prof. Ronny Reich
z Univerzity v Haifě a Eli Shukron z Izraelského památkového úřadu potvrdili, že západní zeď jeruzalémského chrámu sice stavěl Herodes Veliký (Mt 2,1n), ale byla dostavěna minimálně dvacet let po Herodově smrti (v roce 4 př. Kr., viz též Mt 2,19).

Při rozšiřování chrámu byly zabrány nemovitosti v jeho okolí, zbořeny a části vytesané ve skále zaplněny sutí, aby na ně mohla být stavba umístěna. A v suti se objevily mince, které razil prokurátor v Judei Valerius Gratus (17/18 po Kr). Takže tak zavaný Robinsonův oblouk, jehož torzo se dochovalo dodnes (viz výstupky na zdi zcela vlevo na prvním obrázku - foceno za silného deště) a další části západní zdi byly postaveny později.

Jak ale bystře poznamenává BiblePlaces Blog prof. Todda Bolena, celá tato tisková zpráva není nijak překvapivá, protože již Janovo evangelium uvádí, že "čtyřicet šest let byl tento chrám budován" (Jan 2,20). Jestliže je shoda v tom, že rekonstrukce Chrámu začala kolem r. 20 př. Kr., nemohla být za Herodova života dokončena.

Takže nic nového, ale alespoň jsme se mohli chvíli zabývat snad nejdůležitějším místem biblické archeologie, které je archeologicky zkoumáno jen po svém obvodu, protože vykopávky na Chrámové hoře nejsou z politických důvodů zatím možné.