Kumránská jeskyně 12Q

09.01.2019

Tentokrát navazuji na závěrečný odstavec příspěvku Jeskyně v Kumránu: můžeme čekat další překvapení?

Chci upozornit na článek "Hebrew University Archaeologists Find 12th Dead Sea Scrolls Cave" o objevení 12. jeskyně v Kumránu před již dvěma lety. Článek doplňuje v závěru 11 odkazů na nádherné fotky ve velkém rozlišení
z místa jeskyně. Její přesná poloha z pochopitelných důvodů publikována nebyla. Nález nepopsané části koženého svitku povzbuzuje archeology z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě k dalšímu pátrání.

Na převzatém fotu dole je zmíněný nepopsaný kožený svitek na místě nálezu v 12Q.