Kumránská jeskyně 12Q

09.01.2019

Tentokrát navazuji na závěrečný odstavec příspěvku Jeskyně v Kumránu: můžeme čekat další překvapení?

Chci upozornit na článek "Hebrew University Archaeologists Find 12th Dead Sea Scrolls Cave" o objevení 12. jeskyně v Kumránu před již dvěma lety. Článek doplňuje v závěru 11 odkazů na nádherné fotky ve velkém rozlišení z místa jeskyně. Její přesná poloha z pochopitelných důvodů publikována nebyla. Nález nepopsané části koženého svitku povzbuzuje archeology
z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě k dalšímu pátrání.

Přikládám fotografii, na které je v pozadí Hebrejská univerzita, resp. její z dáli viditelná věž. Tu lze spatřit vpravo za šedou kupolí mešity al-Aksá. Pod mešitou je patrné oplocení tehdy počínajících vykopávek na bývalém parkovišti na okraji Davidova Města.

Na sdíleném fotu dole je zmíněný nepopsaný kožený svitek na místě nálezu v 12Q.


Sdílené foto ze stránek Hebrejské univerzity, Casey L. Olson and Oren Gutfeld