Jeskyně v Kumránu: můžeme čekat další překvapení?

05.12.2018

Ten, kdo se jen  trochu zajímá o kumránské svitky, ví, že 11 kumránských jeskyní v polovině 20. století vydalo své literární poklady, které někteří nazývají největším archeologickým objevem všech dob. Biblické texty Starého zákona, komentáře k biblickým knihám, mimokanonické texty, dokumenty popisující život komunity esénů.

Ohromné množství informací z doby od 2. století před Kristem až po porážku židů v první válce židovské kolem r. 70 po Kristu jsou dodnes intenzivně zkoumány - připomeňme, že o uvolnění těchto textů pro širokou odbornou i laickou veřejnost se postaral zakladatel magazínu Biblical Archaeology Review Hershel Shanks v roce 1990 - Sametová a Kumránská revoluce tedy probíhaly téměř současně :-).

A ještě jedna odbočka: Toto ohromné množství informací neotřáslo ani křesťanstvím, ani židovstvím, i když některé horké hlavy toto předvídaly. Ukázalo se, že Leningradský kodex z roku cca 1000 po Kr., který je základem hebrejské bible židů i křesťanů v dnešní době, se zas tak neliší od biblických textů o tisíc let starších. Pravda rozdly jsou a početné, ale ne zásadní.

Nijak nepřekvapuje, že hodnota byť jen malých zlomků kumránských svitků na černém trhu stále roste a pokušení "vyrábět" nové svitky je veliké, protože zájem zvláště bohatých evangelikálů a evangelikálních institucí o "původní rukopisy" Bible je obrovský. Připomíná mi to známou sběratelskou vášeň Karla IV., který byl ochoten za "zaručeně pravé" ostatky světců zaplatit nemalé částky.

Ale tato svitková bublina začíná praskat. Nově vzniklé Museum of the Bible ve Washingtonu (2017) přiznalo na základě odborných analýz provedených v Německu, že minimálně 5 jeho údajných biblických zlomků svitků od Mrtvého moře jsou padělky. A obdobných moderních "výrobků" (psaných současnou rukou na nepopsaných zlomcích původních 2000 let starých svitků) bude na celém světě řádově mnoho desítek a jejich majitelé je pořídili dohromady za možná až stovky milionů dolarů.

Ledová sprcha, ostuda ... a memento, že i Bible se nám může stát bohem!

Ale zpět do Kumránu. Jsou stovky dokumentů označených 1Qxx až 11Qxx vše, co Kumrán skrýval nebo nás ještě může čekat překvapení?

Times of Israel před pár dny oznámil, že vedle loni (2017) objevené jeskyně č. 53 (v ní žádné texty objeveny nebyly) vědci zkoumají i další dosud neznámé jeskyně 53b popř. 53c. Ačkoliv tyto jeskyně byly vykradeny Beduíny před cca 40 lety, zloději nekopali hluboko a zde objevené artefakty z prvního století po Kr. připouštějí možnost budoucích překvapení!