Biblická archeologie v Rakousku!

21.01.2010

V této aktualitě se vrátíme do roku 2008, kdy byl u našich jižních sousedů učiněn překvapivý objev. Archeologové z Institutu prehistorie a rané historie vídeňské univerzity objevili nedaleko Halbturnu v římském dětském hrobě z 3. století po Kristu amulet - zlatý plíšek s nápisem židovské modlitby . Zajímavé je to, že nápis psaný řeckými písmeny je fonetickým přepisem hebrejského textu Dt 6,4: "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný."

ΣΥΜΑ ΙΣΤΡΑΗΛ ΑΔΩNΕ ΕΛΩΗ ΑΔΩN Α

Podrobnější primární zpráva je na stránkách Univerzity Vídeň.

Začátek Šema Jisra'el najdeme i na samém konci papyru Nash z 2. až 1. století př. Kr., který byl do objevení Kumránských svitků nejstarším dokladem SZ textu, konkrétně Desatera.

Pozn.: V dnešní době by takovou akvizici starožitnosti neznámého původu nejspíš nikdo nedoporučil, zvláště po odhalení padělků Kumránských zlomků ve sbírce Museum of Bible ve Washingtonu.