Žalm 118 pro společenství mužů

Minulé úterý jsme se během "on - line" setkání modlili žalm 118. Připomněl jsem, že text 20. verše máme v Praze na Jubilejní synagoze v Jeruzalémské ulici.

Na této stránce určené pro naše společenství přikládám pár mých fotografií veršů žalmu 118, jak jsem je posbíral po vlastech českých.

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší. Kliknutím na (MAPA) se zobrazí místo na stránkách mapy.cz.


Žalm 118,14 (Kralická): Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.

Rostoklaty u Českého Brodu, hřbitov, hrob evangelické rodiny Sixtovy (MAPA)


Žalm 118,17: Nezemřu, budu žít a budu vypravovat o Hospodinových činech.

Mariánské Lázně, Hlavní třída, pomník "na paměť mariánskolázeňských židovských občanů a synagogy postavené roku 1884, vypálemé v noci za pogromu 9. - 10. 11. 1938" (MAPA)


Žalm 118,19: Brány spravedlnosti mi otevřete ...

Březnice, Lokšany, synagoga, vstup (MAPA)


... a ještě hezky celý verš ...
Žalm 118,19: Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu.

Brandýs nad Labem, Na Potoce, synagoga, vstup (MAPA) - ještě před rekonstrukcí - foto je z roku 2008.


Žalm 118,20: Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.

Jubilejní synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 - Nové Město (MAPA)

... a tentýž text je i níže ...

Klausová synagoga, ohyb ulice U Starého hřbitova, Praha 1 - Josefov (MAPA)
- nad vchodem do klausové synagogy; synagoga se jmenuje klausová, nikoliv Klausova, neboť obsahuje klausy - oddělené části


... a protože nemám žádné foto verše 118. žalmu z katolického prostředí, přikládám alespoň první verš žalmu následujícího, 119.:

BEATI IMMACULATI IN VIA
Žl 119,1:
(Álef) Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.

Kostel sv. Václava, Štefánikova, Praha 5 - Smíchov, postranní vchod (MAPA)


A pokud jste došli až sem a ještě nejte unaveni, doporučuji průběžně aktualizovaný rozcestník SCRIPTURA PRAGENSIS.

Těším se v úterý 7. 10 u nás! Jirka