Vzhůru na Sión! Ale kde to je?

25.01.2010

V poslední době mě zaujal článek Dominika Opatrného Cesty Siónu, který otiskly Teologické texty v čísle 3/2009 na stranách 138-142. V českém ekumenickém překladu se vyskytuje slovo Sión 7x v Novém zákoně a slovo Sijón 158x ve Starém zákoně (zjišťoval jsem popomocí SW Davar 3). První výskyt je v 2Sam 5,7: "Ale David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Davidovo." Když ovšem dorazíme do Jeruzaléma jako poutníci či turisté, zjistíme, že Sión a Davidovo Město jsou dvě různá místa.

Článek uvádí, že ve skutečnosti lze hovořit o třech Siónech. Jejich poloha je označena na fotografii pořízené z Olivové hory: Sión 1 se nachází v Davidově Městě v místech "stupňovité kamenné strukutry", která je celkem dobře patrná na zvětšeném obrázku. Sión 2 odpovídá Chrámové hoře, tedy místu, kde stál chrám. A Sión 3, jinak Západní pahorek, je místo, kde mimo jiné nalezneme výrazný kostel Nanebevzetí Panny Marie (viz foto), ale také Večeřadlo (což je malá mešita!), či údajný Davidův hrob.

Všechny další podrobnosti naleznete v textu článku, takže už jen doplňující nesoutěžní otázku: Na kterém ze Siónů se nachází Siónská brána (viz foto)? Stopy po střelbě jsou z roku 1948 z bojů o nezávislost státu Izrael.