Půjdem spolu do Betléma

20.12.2018

V dnešní předvánoční den připomenu pěkný, i když nějaký rok starý fotoblog z Betléma. Upozorňuji především na foto pahorku Herodium, jedné z mohutných staveb Heroda Velikého (mezi další patří Césarea Přímořská nebo Masada a samozřejmě již neexistující jeruzalémský chrám), jejíž součástí byl s největší pravděpodobností i Herodův hrob, resp. mauzoleum.

K nálezu Herodova hrobu doporučuji  podrobný článek v BAR In Search of Herod's Tomb.

Přikládám fotku pověstného nízkého vchodu do Baziliky Narození Páně v Betlémě a uzavírám přáním: Požehnané Vánoce!