Písmo v Písmu

04.03.2019
Křesťanská aktualizace Iz 6,3 na Karlově mostě
Křesťanská aktualizace Iz 6,3 na Karlově mostě

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (narozen 1970) vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a řečtinu-latinu na Filozofické fakultě UK. Tamtéž v r. 2007 dokončil doktorské studium v oboru klasická filologie. Zabývá se starořeckou literaturou, spiritualitou křesťanského mnišství a dějinami rétoriky a stylistiky. Působí na HTF UK. Překladatel deuterokanonických knih Starého zákona v rámci projektu Bible21+.

Hovoří o tom, co bylo Biblí prvních křesťanů - těch ze židovství, i těch z pohanů.