Písmo v Písmu

Křesťanská aktualizace Iz 6,3 na Karlově mostě
Křesťanská aktualizace Iz 6,3 na Karlově mostě

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (narozen 1970) vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a řečtinu-latinu na Filozofické fakultě UK. Tamtéž v r. 2007 dokončil doktorské studium v oboru klasická filologie. Zabývá se starořeckou literaturou, spiritualitou křesťanského mnišství a dějinami rétoriky a stylistiky. Působí na HTF UK. Překladatel deuterokanonických knih Starého zákona v rámci projektu Bible21+.

Hovoří o tom, co bylo Biblí prvních křesťanů - těch ze židovství, i těch z pohanů.