Parabible - paráda!

25.12.2018

Jedena z možností vánočního dárku mezi křesťany, ač určena spíše těm, co jsou vně křesťanského společenství. Doprovází ji kladné přijetí (mimo jiné i na Radiu Proglas!), ale i vážné teologické výhrady. Já jsem si ji půjčil v rámci rodiny a za odpoledne přečetl - a moc se mi líbila. Možná k volným iterpretacím Bible musí člověk dozrát ... Vzpomínám, jak jsem v roce 1977 na zájezdu s dětským pěveckým sborem prožíval Silvestr v jedné belgické rodině a moc mě pohoršilo, když v televizi dávali Jesus Christ Superstar. Možná pro rozehřátí bych doporučil Nádherného psance od Johna Eldredge. Ježíš aktualizovaný v USA je pro nás snáze přijatelný než Ježíš "zašpiněný" českými reáliemi, kdo ví.

Ale jaký oslí můstek zvolit směrem k biblické archeologii? V předmluvě píše Martin C. Putna (podobně nezařaditelný kristovec jako Saša Flek, autor Parabible), že nejstarší "parabiblí" byla totiž Septuaginta, první překlad hebrejské Bible do řečtiny (a taky s jistými výhradami Bible prvotní křesťanské církve). Už ta přináší obrovské množství posunů, chtěných i nechtěných: od partheros (= panna, takto převádí hebrejské (ha)almah = dívka v Izajáši 7,14) po Hospodina - básníka, který na počátku doslova "zbásnil", epoiésen, nebe i zemi (za hebrejské bará v Gn 1,1).

Jak jsem slíbil, vracím se k prosincovému číslu 2018 české mutace National Geografic a článku Roberta Drapera Hledači Bible - Vědci, sběratelé a intrikáni se pídí po posvátných textech, tentokrát ke grafice na straně 50, konkrétně k levému hornímu rohu této strany. Tam je miniatura fragmentu knihy Job, který pochází z egyptského naleziště v Oxyrhynchu (nálezy z konce 19. století nejsou dosud všechny zpracovány!). Jedná se o papyrus  POxy 3522 z 1. století n. l., zlomek z Job 42, 11-12 v septuagintním překladu do řečtiny. Citovat Joba o Vánocích bude pro některé možná silné kafe, ale jde o text ze závěrečného happy endu:

I přišli k němu (t.j. k Jobovi) všichni jeho bratři a všechny sestry a všichni jeho dřívější známí, aby s ním v jeho domě pojedli chléb. Projevovali mu soustrast a snažili se ho potěšit po všem tom zlu, jež na něj Hospodin uvedl, a každý mu daroval po kesítě a zlatém kroužku. A Hospodin Jóbovi žehnal ke konci více než na začátku, takže měl čtrnáct tisíc ovcí a koz, šest tisíc velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc oslic. (podle Českého ekumenického překladu, nikoliv podle Bible 21, za kterou stojí též Alexandr Flek).


Sdílené foto - POxy 3522

I v grafice NG je rámečkem označen TETRAGRAM - tedy nevyslovované Boží jméno JHVH (v českých překladech dáváme na jeho místo slovo Hospodin, v Septuagintě je běžně Kyrios). Co je ale ještě zajímavější, že tetragram je psán písmeny paleohebrejskými, tedy písmeny, kterými se psalo v Izraeli před babylonským zajetím. Tímto uvádím na pravou míru drobnou chybu z NG.