V Basileji mají nejstarší křesťanský autograf

26.11.2019
Foto a překlad: University of Basel
Foto a překlad: University of Basel

Dopis ze sbírky Basilejských papyrů popisuje každodenní rodinné záležitosti a přesto je svým způsobem ojedinělý: poskytuje cenný vhled do světa prvních křesťanů v Římské říši, který není zaznamenán v žádném jiném historickém prameni. Dopis byl datován do roku 230 a je tedy starší než všechny dříve známé křesťanské dokumentární důkazy z římského Egypta.

Nejčasnější křesťané v Římské říši jsou obvykle vylíčeni jako výstředníci, kteří se stáhli ze světa a byli ohroženi perzekucí. Proti tomu je obsah dopisu Basilejského papyrusu P. Bas. 2.43. Dopis obsahuje náznaky, že na počátku třetího století křesťané žili mimo města
v egyptském zázemí, kde zastávali politické vedoucí pozice a v každodenním životě se nelišili od svého pohanského prostředí. (Zajímavý je pozdrav od manželek!)

Papyrus P.Bas. 2.43 je v držení univerzity v Basileji více než 100 let. Je to dopis od muže jménem Arrianus svému bratru Paulovi. Dokument vyniká z množství dochovaných dopisů řecko-římského Egypta svým závěrečným vzorcem pozdravu: Poté, co spisovatel podal zprávu o každodenních rodinných záležitostech a požádal o nejlepší rybí omáčku jako suvenýr, použije v posledním řádku své přání, aby se jeho bratru dařilo "v Pánu." Autor používá zkrácenou podobu křesťanské fráze "Modlím se, aby se ti dařilo v Pánu."

"Použití této zkratky - známé jako nomen sacrum - nezpochybňuje křesťanské přesvědčení spisovatele," říká Sabine Huebner, profesorka starověkých dějin na Basilejské univerzitě. "Je to výhradně křesťanský vzorec, který známe z rukopisů Nového zákona." Huebner dále vysvětluje: "Paulus byl v té době velmi vzácným jménem a můžeme odvodit, že v dopise zmiňovaní rodiče byli křesťané, kteří pojmenovali svého syna po apoštolu Pavlovi již v roce 200."