Jsou kumránské spisy z Kumránu?

20.08.2010

Tato na první pohled hloupá otázka zas tak hloupá není. Přestože většina biblických archeologů od dob výzkumů dominikána Rolanda de Vauxe z jeruzalémské École Biblique pokládají přímou souvislost mezi vykopávkami v Kumránu a nalezenými spisy v okolních jeskyních za samozřejmou, jiní toto zpochybňují. A uvádějí hned několik důvodů:

1. Nemáme žádný důkaz, že některý za spisů z jeskyň 1Q až 11Q byl sepsán v Kumránu,

2. žádný ze spisů nehovoří o Kumránu,
3. žádný ze spisů nehovoří o "esejcích", tedy té náboženské skupině, která v Kumránu údajně sídlila (o esejcích snad někdy příště),
4. žádný ze spisů se nenalezl přímo v Kumránu.

Tyto čtyři důvody uvádí ve své studii Odkrývání tajemství rukopisů od Mrtvého moře Jan Dušek; studie je součástí knihy Segert, S. a kol., Rukopisy od Mrtvého moře, Praha: OIKOYMENH, 2007, viz KNIHY.

V červenci 2010 prezentované výsledky výzkumu italských vědců však, zdá se, potvrzují tradiční teorii R. de Vauxe. V článku Protons for studying the Dead Sea Scrolls se uvádí, že při výrobě svitků bylo třeba velké množství vody. A u zkoumaných zlomků Chrámového svitku (11Q19) vědci rozpoznali pomocí protonového záření přítomnost solí, které jsou typické pro Mrtvé moře. Takže alespoň některé kumránské spisy vznikly v Kumránu či jeho blízkosti.

A ještě jeden článek včetě fota testovaných fragmentů a hlavně včetně vyslovených "ALE": Dead Sea Scrolls made locally, tests show na Discovery News.