Jakými jazyky hovořil Ježíš?

13.12.2011

ptá se Mark D. Roberts ve svém blogu na serveru beliefnet v serii článků, které postupně zveřejňoval v červenci 2010 a které jsou nyní dostupné zde.

Autor podrobně rozbírá, zda Ježíš hovořil aramejsky, řecky a/nebo hebrejsky. články jsou velmi podnětné. Určitě je možno souhlasit s tím, že hebrejsky Ježíš četl z Izajáše 61 v synagóze v Kafarnaum (viz Lk 4,18-19). Synagóga v Kafarnaum na obrázku je ovšem z pozdější doby, což ale jako ilustrační foto nemusí vadit.

Ještě k arameštině: Původně diplomatický jazyk Asyrské říše se v době Perské říše stal hlavním jazykem i ve Svaté zemi. Písmo, které používá hebrejština od té doby dodnes, je vlastně aramejské! Ve Starém zákoně máme několik úseků psaných aramejsky. Biblisti to jistě dobře znají, my ostatní možná ne. Takže aramejsky je psáno Ezd 4,8-6,18 a 7,12-26; Dan 2,4-7,28 (včetně nejznámějšího místa v proroku Danielovi 7,13 "jakoby Syn člověka" = "kebar 'enáš") a Jer 10,11. A jako katolík doplním, že čtyři z pěti dochovalých rukopisů knihy Tobijáš (katolíci ji pokládají za součást kánonu SZ a řadí ji mezi knihy deuterokanonické) ze 4. kumránské jeskyně 4Q196-4Q199 jsou psány též aramejsky.

V Novém zákoně aramejština nemá tak souvislé texty, ale slov, sousloví a krátkých vět je několik.