Dnes je svátek sv. Jeronýma

01.10.2012

Při vší úctě ke svatým Cyrilovi a Metodějovi, mnohem větší vliv na pokřesťančtění Evropy, ale i Čech, měl sv. Jeroným. Svým překladem Bible, který nazýváme Vulgata, ovlivnil kulturu
v Evropě na mnoho století. Ale k tomu až později.

A zatím co se bibličtí vědci dohadují, zda se Ježíš narodil v Betlémské jeskyni, jak uvádějí evangelia, nebo v Nazaretě, místo vzniku Vulgaty je zřejmé: Je to Betlém na přelomu 4. a 5. století. Vulgatu se mi jako studentovi KTF UK před lety podařilo pořídit od České biblické společnosti za pouhých 100Kč. Dnes už je k dostání za cenu mnohem vyšší.

Při prohlídce jeskyně pod betlémskou bazilikou narození jsem pořídil obě fotografie vpravo. Překvapil mě moderní přístup sv. Jeronýma, který pracoval v týmu se sv. Pavlou a její dcerou sv. Eustochií - viz oltářní mozaika na třetím snímku.

Další dvě fotografie dokumentují dvě tipická místa Vulgaty, která přetrvala staletí a ovlivnila naši kulturu až do dnešních dnů.

Proč se zobrazuje Mojžíš s rohy? Exodus 34,29 říká, že když Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, nevěděl že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Vulgata však přeložila, že jeho kůže byla orožena.

Druhé místo z Vulgaty však na své vysvětlení stále čeká. Když se hlavní postava knihy Tobijáš vrací domů ke svému osleplému otci společně s archandělem Rafaelem, běží mu naproti pes a radostně vrtí ocasem (blandimento suae caudae gaudebat [Tob 11:9]). Tento text nenalezneme ani v původnějších překladech řeckých (např. Sinajský kodex), které se dnes používají, dokonce ani ve zlomcích aramejských a hebrejských, které byly nalezeny v Kumránu.